Projectes

Aliances pel desenvolupament socioeconòmic

Any d’inici: 2009

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 258.751,19€

Beneficiaris: Petits productors i enfortiment de totes les entitats actores

Cofinançadors:

Alianzas

El projecte té el seu origen l´any 2010 amb l´elaboració d´un informe d´identificació al municipi de Camoapa, per a l´execució d´un programa de desenvolupament socioeconòmic al territori, on el 52% del PIB del municipi prové del sector agropecuari. L’objectiu del projecte és contribuir al desenvolupament d’un model de producció i comercialització agropecuària sostenible a Camoapa, per enfortir les capacitats de gestió i serveis cooperatius i associatius amb equitat de gènere.

La primera fase d’execució del projecte va començar l’1 de juny 2013 treballant amb ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) com a contrapart i altres 6 agents socials: NITLAPAN (agència d’investigació), Cooperativa Masiguito, ASOGACAM (associació de ramaders), Universitat Nacional Agrària (UNA), Casa de la Mujer i Ràdio Camoapa. Des de l’any 2018 hi ha un altre actor, la Cooperativa La Unión. S’han establert sinèrgies i accions entre tots ells amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament socioeconòmic al Municipi de Camoapa a través del sector agropecuari, base de l’economia local.

Aspectes rellevants del 2018 i previsions 2019

Al 2018 s’han afegit més actors al projecte, buscant replicar els objectius i resultats al màxim de beneficiaris, enfortint el concepte d’Alianzas que des del principi del projecte busca un efecte multiplicador i d’estreta relació entre totes les institucions i particulars que hi participen activament. La Cooperativa la Unión Camoapa, l’Ajuntament de Camoapa i ASODHMERU ja en formen part i treballen activament amb la resta de participants.

Cal destacar que degut al greu conflicte polític que viu Nicaragua des del 18 d’abril de 2018, algunes de les activitats previstes van ser modificades o posposades per raons de seguretat. Des de SJS volem destacar que com Camoapa no ha estat una de les zones més afectades del país, el projecte no s’ha aturat en cap moment i tant ADM, com a contrapart, com la resta d’actors han mostrat un extraordinari compromís i entusiasme per seguir endavant i mantenir el projecte viu i amb bons resultats.

CASA DE LA MUJER: al 2018 s’han enfortit les capacitats socioeconòmiques de la cooperativa “Casa de la Mujer” i emprenedores de Camoapa. S’ha capacitat 10 dones propietàries de negocis per enfortir les capacitats empresarials fent èmfasi en la comptabilitat i tallers sobre transformació d’aliments. La casa de la Mujer també ha participat de diverses formacions especialment comptables i ha millorat la operativitat institucional i organitzativa. Ha col·laborat amb Ràdio Camoapa amb campanyes radials dirigides a     l’empoderament i motivació de les dones emprenedores.

AL 2019 hi haurà continuïtat. Es farà un pla anual de treball i seguirà havent-hi enfortiment de la institució amb assistència tècnica i comptable per part del projecte. Es capacitarà a 15 dones que lideren negocis en àmbits com comptabilitat, màrqueting o en aspectes de gènere o violència intrafamiliar.

ASOGACAM- UNA: al 2018, 54 productors de cinc regions de Camoapa han millorat els coneixements en l’àmbit agrícola i ramader amb capacitacions i intercanvis d’experiències i han introduït noves tècniques a les finques amigables amb el medi ambient. S’han introduït entre altres tècniques, sistemes agroforestals, horts familiars, reforestació de fonts d’aigua, collites d’aigua o nous sistemes de reg. Estudiants de la UNA han fet estudis, experiments, pràctiques, capacitacions, dissenyat plans de finca de forma coordinada amb els productors preparant-se pel seu futur professional. La Universitat ha establert una finca de la seva propietat amb àrees de producció biointensiva que enfortirà els coneixements dels estudiants i productors. A banda de l’Associació de Ramaders (ASOGACAM) i Universitat (UNA), s’ha treballat també de forma coordinada amb la Federació d’Associacions Ramaderes (FAGANIC) la formació i capacitació dels 54 productors sobre la millora i rendibilitat de les seves finques en l’àmbit ramader. L’evolució i el resultat del treball realitzat és satisfactori i ha incrementat la producció i guanys de gran part dels productors que participen del projecte.

Al 2019 hi seguirà havent coordinació entre ASOGACAM, UNA I FAGANIC, amb l’objectiu de millorar els sistemes de producció agropecuaris amb visió de protecció del medi ambient. Es faran capacitacions dins l’àmbit agrícola i pecuari, intercanvis d’experiències, tallers sobre registre comptable a les finques, es donarà assistència tècnica i s’implementaran noves tècniques per millorar la producció. Continuarà la coordinació entre Ràdio Camoapa i la Universitat i seguirà l’emissió setmanal del programa “Desde la Universidad”, de 45 minuts on es prioritza el nexe entre els estudiants i professors amb els productors de l’àmbit agropecuari de Camoapa. Seran capacitats 15 productors, estudiants i professors sobre temes de comunicació.

RADIO CAMOAPA: des de 2013 emet el programa radial “el ordeño de la tierra”, amb 2 programes setmanals, més repetició (190 aquest any) que informen, sensibilitzen i formen a molts oïdors. Al  2018 s’han fet 4 campanyes radials basades en temes ambientals i productius amb enfocament d’equitat de gènere i igualtat de drets. S’han fet formacions sobre periodisme per elaborar notícies i vídeos vinculats amb la temàtica del projecte. S’ha fet un sondeig sobre l’audiència del programa amb bons resultats (67,80 % dels enquestats coneixen i escolten el programa).

Al 2019 hi ha continuïtat sobre l’emissió del programa i campanyes radials amb el clar objectiu de sensibilitzar especialment en temes de medi ambient i gènere a la població urbana i rural de Camoapa i regió central de Nicaragua. Es preveu capacitar a 15 estudiants, professors i productors sobre comunicació bàsica i periodisme de motxilla i es faran passanties de tècnics de la Cooperativa la Unión per enfortir l’estratègia de comunicació de la seva institució.

COOPERATIVA LA UNIÓN: formada per 55 productors de Camoapa (39 homes i 16 dones), hi formen part la majoria dels productors que participen a les capacitacions del projecte Alianzas des de l’inici. Ja estan constituïts legalment i disposen del número RUC (equivalent a NIF) per poder operar legalment. L’objectiu associatiu és poder aplegar i comercialitzar qualsevol producte agropecuari a excepció de la llet, de forma que puguin obtindré un major benefici de la producció de les seves unitats productives.

Al 2018 han rebut assessoria comptable a través de cursos a “Casa de la Mujer” i han contractat una enginyera que coordini tot el relatiu a la cooperativa. Ja s’ha realitzat amb fons del projecte un pla estratègic, aprovat ja per l’assemblea que marcarà el camí de la cooperativa de 2019 a 2021. Ja han participat com a col·lectiu a fires i tenen un punt de venda dels seus productes de forma que ja ha començat a caminar aquest il·lusionant projecte.

Al 2019, a banda de seguir enfortint als 55 membres les seves capacitats tècniques participant del projecte Alianzas, millorant la producció i recursos, la cooperativa rebrà assessorament per implementar el pla estratègic recentment realitzat. Es preveu millorar la gestió comercial i sostenibilitat financera. Al segon semestre de 2019 s’iniciarà la construcció a la comarca de “La Calamidad” d’un centre d’acopi dels productes per la seva posterior comercialització, amb especial èmfasi en la venda de cacao.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMOAPA: s’ha capacitat a l’equip tècnic i membres del govern local sobre la llei de règim pressupostari municipal i s’ha fet recolzament logístic a l’Ajuntament per fer la consulta ciutadana als diferents actors del municipi sobre el pressupost municipal 2019 que va ser aprovat.

Al 2019 el projecte potenciarà les reunions amb els diferents sectors, productors, joves, dones, nens de Camoapa dins el procés de consulta ciutadana per elaborar els pressupostos 2020. L’objectiu és contribuir al desenvolupament amb participació activa dels ciutadans del municipi germà de Camoapa.

ASODHERMU: s’ha establert major coordinació entre ASODHMERMU i els diferents actors d’Alianzas participant i col·laborant en activitats diverses del projecte.

Al 2019 s’habilitarà al terreny contigu a la seu d’ASODHERMU, propietat de l’associació, una àrea model productiva, on es preveu fer vivers amb plantes de cacao, iuca, arbres fruiters, hortalisses…amb l’objectiu de generar ingressos i la futura autosostenibilitat per aconseguir un major nexe amb el projecte i la resta d’actors.

Col·laboració d’Alianzas amb el projecte de  Canvi Climàtic

Aquest projecte es va iniciar al 2015 i per 3 anys. SJS hi va participar com a ONG col·laborant econòmica (11.400 €) i tècnicament durant la primera fase, liderada per ADM com a executora directa a 4 comunitats de Camoapa. El projecte finançat al seu 80 % per la ONG alemanya Pan para el Mundo va iniciar al 2018 la segona fase (2018- 2020). Dins aquesta segona fase SJS no hi participa aportant diners de forma directa però si que hi col·labora estretament a través del projecte Alianzas, que comparteix sinergies i activitats amb els beneficiaris que formen parts dels dos projectes, de manera que es retro alimenten en molts aspectes.

Video sobre el projecte

премиум темы wordpress 3.9