Projectes

Aliances pel desenvolupament socioeconòmic

Any d’inici: 2009

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 230.608,91€

Beneficiaris: Petits productors i enfortiment de totes les entitats actores

Cofinançadors:

Alianzas

El projecte té el seu origen l´any 2010 amb l´elaboració d´un informe d´identificació al municipi de Camoapa, per a l´execució d´un programa de desenvolupament socioeconòmic al territori, on el 52% del PIB del municipi prové del sector agropecuari. L’objectiu del projecte és contribuir al desenvolupament d’un model de producció i comercialització agropecuària sostenible a Camoapa, per enfortir les capacitats de gestió i serveis cooperatius i associatius amb equitat de gènere.

La primera fase d’execució del projecte va començar l’1 de juny 2013 treballant amb ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) com a contrapart i altres 6 agents socials: NITLAPAN (agència d’investigació), Cooperativa Masiguito, ASOGACAM (associació de ramaders), Universitat Nacional Agrària (UNA), Casa de la Mujer i Ràdio Camoapa. S’han establert sinèrgies i accions entre tots ells amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament socioeconòmic al Municipi de Camoapa a través del sector agropecuari, base de l’economia local.

Aspectes rellevants del 2017 i previsions 2018

Casa de la Mujer: Al 2017 s’han enfortit les capacitats socioeconòmiques de la cooperativa Casa de la Mujer i emprenedores de Camoapa. S’ha capacitat 15 dones emprenedores sobre comptabilitat, transformació de matèria prima, gènere i violència intrafamiliar. La metodologia “aprendiendo-haciendo” està tenint èxit i el 30 % d’aquestes dones han incrementat els ingressos dels seus negocis. S’ha capacitat a 7 membres de Casa de la Mujer sobre cooperativisme, administració, elaboració de projectes i comptabilitat. La Casa també ha fet al 2017 un estudi de mercat i una auditoria financera. Al 2018 hi haurà continuïtat en la feina que s’està executant.

ASOGACAM- UNA. Al 2017, quaranta quatre productors de cinc regions de Camoapa han millorat els coneixements amb capacitacions i intercanvis d’experiències i han introduït noves tècniques a les finques amigables amb el medi ambient. Han incrementat la producció làctia (4 a 6 litres de mitja/ vaca per dia), i agrícola i millorat l’alimentació dels vedells reduint l’interval entre part i part (de 15 a 12 mesos). Estudiants de la UNA han fet estudis, experiments, pràctiques, capacitacions o visites a productors preparant-se pel seu futur professional. Vint-i-dos dels productors formen part de la nova Cooperativa La Unión, ja plenament legalitzada i amb finalitat de millorar les seves capacitats, comercialitzar els seus productes i disposar de més assistència tècnica a partir de 2018.

Radio Camoapa. Des de 2013 emet el programa radial “El ordeño de la tierra”, amb 3 programes setmanals (156 aquest any) que informen, sensibilitzen i formen a molts oïdors. Al 2017 s’han fet 107 entrevistes i 4 campanyes radials basades en temes ambientals i productius amb enfocament d’equitat de gènere i igualtat de drets. S’han fet formacions sobre periodisme per elaborar notícies i vídeos vinculats amb la temàtica del projecte a 10 estudiants universitaris. S’ha fet un sondeig sobre l’audiència del programa amb bons resultats. Al 2018 hi ha continuïtat amb el clar objectiu de sensibilitzar a la població urbana i rural de Camoapa i regió central de Nicaragua.

S’han fet al 2017 activitats conjuntes amb el projecte de Canvi Climàtic del que SJS també hi participa generant sinèrgies i bons resultats sobre la implementació de noves tècniques a les finques dels productors d’adaptació i mitigació pel canvi climàtic.

El 2017 es va presentar el projecte a la convocatòria de l’ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) sense assolir subvenció al quedar el número 3 de la llista de reserva de projectes subvencionats.

Video sobre el projecte

премиум темы wordpress 3.9