Projectes

Beques de l’institut

Any d’inici: 2004

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 37.498,71€

Beneficiaris: Joves de Camoapa

Cofinançadors: ARCATA

beques

És un projecte plurianual, que es va iniciar el 2004. El propòsit del projecte és millorar els nivells d’escolarització a Camoapa i reduir la deserció i l’absentisme dels joves a l’educació, facilitant l’accés a l’escolarització secundària de joves, entre 14 i 18 anys, d’escassos recursos econòmics, de les zones rurals i urbana de Camoapa.

Segons el sistema educatiu de Nicaragua, la secundària obligatòria té una durada de 5 anys. El projecte de beques per a nens i nenes que estudien secundària a Camoapa, consisteix en finançar un “paquet escolar” a l’inici de curs (febrer), i es reposa material al començar el segon semestre. Es financen aquells nens i nenes que, per la seva situació econòmica, corren el risc de no poder continuar amb els estudis de secundària (5 anys, els cursos de “7º a 11º año”).

Per a fer les seleccions dels nens i nenes a becar, aquests han d’aportar a ASODHERMU les seves notes de 6º, amb una sol·licitud de beca, explicant la situació econòmica familiar. Des de l’Associació es fa una preselecció de les famílies més necessitades, tenint en compte la mitjana de notes acadèmiques, agafant aquells que tinguin una mitjana superior al 70%; i es visita cada una d’elles.

Aspectes rellevants del 2016

Durant el 2016, Sant Just Solidari ha becat 17 alumnes, 11 de 4r curs i 6 de 5è, que han finalitzat la Secundària amb normalitat. Respecte als nens i nenes de 4rt, les notes obtingudes els permetran continuar en el projecte.

La ONG Arcata també beca alumnes sota unes condicions i controls semblants als exigits per SJS. Durant el 2016, Arcata ha becat 66 alumnes, repartits entre tots els cursos de secundària.

Previsions per al 2017

Es pretén reorientar el projecte per augmentar progressivament el nombre de alumnes becats per Sant Just Solidari sense que les despeses repercuteixin en els fons que la Institució dedica a altres projectes.

S’intentarà aconseguir col·laboradors i col·laboradores que es comprometin a participar en el projecte aportant un mínim de 60€ anuals durant el 5 anys que dura l’Ensenyament Secundari a Nicaragua. Donada la filosofia de la nostra entitat la aportació no tindrà caràcter nominal, però es garantirà que tots els recursos recollits per aquest sistema de patrocini estiguin dedicats exclusivament al projecte.

De moment, ja estan assegurats els fons destinats a becar els 11 alumnes que han de cursar becats el 5è curs durant aquest any i es podran afegir 7 noves beques per a estudiants del 1r

La família Narvión Gotor participa especialment en aquest projecte en memòria del seu fill Guillermo.

премиум темы wordpress 3.9