Projectes

Beques de l’institut

Any d’inici: 2004

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 38.578,71€

Beneficiaris: Joves de Camoapa

Cofinançadors: ARCATA

beques

L’objectiu general del Projecte Beques és ajudar a que continuïn l’escolarització alumnes de Secundària de Camoapa que, malgrat un bon rendiment escolar, estiguin en risc de no poder continuar llurs estudis per dificultats econòmiques familiars. A tal fi es procura el finançament dels uniformes i del material escolar que precisen per assistir a classe.

Aspectes rellevants del 2017
Durant el 2017, “Beques” ha engegat una campanya per assolir la seva autosuficiència econòmica. La base d’aquest objectiu va ser l’edició i distribució, especialment durant les Festes de Tardor de Sant Just, d’un díptic publicitari en el qual s’explicava la filosofia del programa i es demanava un compromís de col•laboració de cinc anys. Fruit de la campanya, s’han aconseguit els diners necessaris per cobrir les despeses generades per les beques assignades durant l’any 2017 i per atendre la seva continuació. A més, es podrà respondre a totes les demandes noves que l’equip avaluador de Camoapa valori favorablement.

Sant Just Solidari ha finançat durant el 2017 el material de 7 alumnes de primer curs de Secundària, dels quals 6 continuaran en el programa, i dels 11 alumnes de cinquè, 10 han finalitzat l’etapa al desembre. Els dos alumnes restants, un de cada curs, que ho han deixat, han emigrat a Costa Rica amb les seves famílies.

Previsions 2018
Per al curs 2018 el Projecte Beques té previst continuar la difusió dels seus objectius i activitats, ja que serà necessari continuar finançant les ajudes del l’alumnat becat i respondre a les demandes dels nous estudiants que s’incorporin al projecte. De moment, als 6 alumnes de segon de Secundària becats, podran afegir-s’hi fins a 24 nous estudiants de primer curs.

A més, també està previst que una de les dues noies del Practicum internacional que es desplaçaran a Camoapa per realitzar treballs de camp del seu pla d’estudis, realitzi una avaluació dels resultats del Projecte Beques des del seu inici fins a l’actualitat.

La família Narvión Gotor participa especialment en aquest projecte en memòria del seu fill Guillermo.

премиум темы wordpress 3.9