Projectes

Adaptació i mitigació davant el canvi climàtic

Any d’inici: 2015

Any d’acabament: 2017

Inversió: 6.143,05€

Beneficiaris: 717 famílies (3.585 persones), petits productors mestissos i indígenes en situació de pobresa, amb terres inferiors a 3 Ha

Cofinançadors: Pan para el mundo (Alemanya), Broederlijk (Bèlgica), SCIAF (Escòcia), APN (Noruega)

canvi climatic

Aquest projecte d’ “Adaptació i mitigació davant el canvi climàtic” i es duu a terme a 14 municipis de Nicaragua.

És un projecte de 3 anys iniciat l’1 gener 2015 fruit d’un consorci entre Pan Para el Mundo, 5 organitzacions nicaragüenques i 4 internacionals entre elles Sant Just Solidari.

L’execució és a sis departaments de Nicaragua (Carazo, Nueva Segovia, Matagalpa, Madriz, Estelí i Boaco). A Boaco, les actuacions són al Municipi de Camoapa i les coordina ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) amb el suport de SJS. Són beneficiàries 4 comunitats rurals amb 15 famílies a cada una de forma directa (Salinas, La Lagartera, Las Lajas i Masiguito).

Aspectes rellevants del 2016
Al 2016 un 61% del projecte s’ha destinat a dones.
En funció dels objectius específics, les actuacions que s’han dut a terme son:

  • Les 60 famílies participants a Camoapa, garantiran la seva seguretat alimentària amb sistemes productius adaptats al canvi climàtic. A finals de 2016 més del 50% ja treballen un mínim de 4 mesures com, conservació de terres i aigua, recol·lecció d’aigües, diversificació de la producció, bancs de llavors, sembra d’arbres fruitals….a més han reduït les pèrdues productives originades pel fenomen “El Niño”.
  • Les comunitats del projecte contribuiran a la protecció del clima a través de mesures de mitigació a les seves àrees. S’està treballant per exemple en àrees de regeneració natural, eliminació de les cremes a les finques, construcció de cuines econòmiques que fan baixar el consum de llenya i emissions de carboni, reforestació…
  • Les comunitats estan desenvolupant sistemes per a la documentació i observació de dades rellevants al clima. El 100% de les comunitats participants ja disposen de registres i dades de pluja. Estan analitzant i avaluant el clima local i precisant les mesures d’adaptació i mitigació. El consorci, elabora un document anual sobre variables climàtiques, precipitacions i temperatures, base per prendre decisions d’adaptació del sistema productiu i amb recolzament d’assessorament extern s’ha fet un document amb projecció a 20 anys.

Esperem bons resultats del projecte a mig i llarg termini, i està generant vincles i sinèrgies amb altres projectes que SJS executa a Camoapa.

Previsions 2017
L’any 2017 està previst donar continuïtat als 3 eixos bàsics del projecte, perfeccionant eines ja en procés d’execució i implementant-ne de noves.

премиум темы wordpress 3.9