Projectes

Casa de la mujer

Any d’inici: 1999

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 62.496,20€

Beneficiaris: Dones de Camoapa

Cofinançadors: Altres ONG, ingressos activitats pròpies

casa mujer

La casa de la Mujer és el centre de referència per a dones, homes i famílies de Camoapa, quan a informació legal sobre qüestions de gènere i protecció de les famílies, suport jurídic en casos de maltractaments o abusos i activitats de formació per a l’economia quotidiana d’autososteniment.

Inicialment, Sant Just Solidari va col·laborar en aquest projecte des de 1999 a 2002, època durant la qual va finançar la construcció de la seva seu.

Fa set anys (2009-2016) que es va constituir la cooperativa per gestionar la Casa; a pesar de les dificultats que les dones tenen per proveir la subsistència familiar, la directiva es reuneix periòdicament, manté contacte amb altres organitzacions per garantir el funcionament de la Casa com un servei per a la comunitat. Reben suport formatiu del Ministeri d’Economia Familiar per realitzar els controls comptables i aconseguir la legalització davant de l’ Administració de la Renda.

Aspectes rellevants del 2016 i previsions 2017
El 2016, han posat especialment l’accent en la reorganització i en aconseguir l’autososteniment per mantenir i incrementar la prestació de serveis a dones de la comunitat, en situació de vulnerabilitat.

El gener de 2016 la Casa de la Mujer va renovar la Junta que es va proposar varies fites:

  • Reflexionar juntes, sobre la trajectòria dels darrers anys. Han aconseguit un reconeixement social per part de les dones i de la ciutadania i per altra s’adonen que necessiten reorganitzar-se per avançar. Han fet un viatge col·lectiu a la ciutat d’Estelí, per visitar altres serveis i cooperatives de dones: són models que les han ajudat en el procés de reflexió.
  • Han aconseguit la total legalització com a Cooperativa: un procés de 2 anys llargs.
  • Han aconseguir tres noves associades, que incorporaran a la Cooperativa.

La “fleca” de la Casa de la Mujer: capacitar, donar treball i aconseguir recursos per a l´autososteniment de la casa. La gestiona la Cooperativa, enguany no ha tingut una producció suficient, han pagat les treballadores, poc estables però, no els ha deixat beneficis.corden que:

  • l’han de professionalitzar
  • han d’aconseguir clientela estable
  • han de garantir el nivell de qualitat desitjable.

El setembre, signen un acord per sis mesos (avaluable) amb una dona que coneix l’ofici, que treballa sota comanda i que, cada setmana, comercialitza en un punt de la zona rural i en sis punts de la zona urbana.

Capacitació del projecte “Alianzas” a dones amb petits negocis (diagnosi 2013). Segueixen la formació. A final d’agost participen en la Fira Comercial amb una bona producció d’aliments (melmelades, quesillas, encurtits, enchiladas, xocolata i rebosteria) elaborats a la Casa de la Mujer: fan pràctica sobre costos, beneficis i procés de producció.

Previsions per al 2017

Han fet un “estudi de mercat” molt exhaustiu, per determinar com enfocar la producció i comercialització d’aliments produïts per dones:

  • Caracteritzen l’oferta: menjar ràpid, begudes, encurtits, postres i pa de la Cooperativa.
  • Determinen la demanda i clients potencials de la zona del parc central de Camoapa.
  • Dissenyen les principals estratègies comercials per a la venda dels productes.

El 100% de les persones enquestades diuen que els agradaria que l’oferta de productes es fes de forma permanent, en un quiosc cèntric per facilitar l’accessibilitat. L’enquesta també diu que, el 87,5% de clients potencials tenen una alta disponibilitat per comprar productes procedents de la Casa de la Mujer.

La Cooperativa es proposa adquirir el 2017, un “quiosc mòbil”, amb els estris i recursos necessaris per elaborar i comercialitzar, en la zona del parc municipal, els productes alimentaris citats.

премиум темы wordpress 3.9