Projectes

Casa de la Niñez y la Familia

Any d’inici: 2018

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 2.416,73 €

Beneficiaris: Nens i nenes de 0 a 6 anys

Cofinançadors:

Aquest projecte respon a la necessitat d’una oferta educativa no escolar de qualitat, que no existeix en el municipi. Aquesta proposta rebé el recolzament de tots els grups polítics, en el plenari municipal, i l’Alcaldia es comprometé a trobar un espai idoni per al projecte.

 Com a conseqüència dels canvis produïts el gener de 2018, quan el Ministeri d’Educació es va apropiar de l’edifici i l’equipament del CDI municipal de Camoapa, i també acomiadà el personal del centre. Degut a la falta de confiança que aquests fets van generar en les famílies amb criatures, com també als fets violents ocorreguts al país el mes d’abril, la situació dels infants es convertí en una preocupació, deguda al neguit amb que ho vivien les famílies.

ASODHERMU i l’Alcaldia de Camoapa, junt amb SJS, sensibles al tema, veuen la necessitat de dissenyar un projecte comunitari que pugui oferir a les famílies un espai de trobada amb els seus fills i amb educadores; que sigui segur per als infants, on puguin jugar en comptes d’estar pel carrer o reclosos a casa.

Fases del projecte

1.- Conveni entre ASODHERMU i l’Alcaldia. Es concreten els compromisos de cadascuna de les parts. L’Ajuntament lloga una casa al barri Pedro Joaquin Chamorro, a prop de l’escola Agustina Miranda de Quezada, es fa càrrec del subministrament elèctric i de l’aigua potable, i destina tres educadores del CDI al projecte. SJS es fa càrrec de la formació del personal educador, de l’equipament i de materials de joc subvencionats, en part, amb una aportació econòmica d’alumnes de l’IES de Sant Just.

2.- Formació de les educadores. Es porta a terme a la Casa Vínculos de Estelí, que ja col·laborava amb el CDI en la “fira de jocs” i feien intercanvis pedagògics. Va ser una formació intensiva, dirigida a la nova funció educativa comunitària, amb infants i famílies. Allà van coincidir amb educadores d’altres projectes i professores de la UAB.

3.- Inici del projecte. Les educadores porten a terme un treball en el territori, visiten a les famílies, assumeixen i preparen l’espai, fan la compra d’un equipament mínim, i algun material per a activitats. Es dissenya el logotip i la “Casa de la niñez y la familia” obre les portes a primers de novembre, en horari de matí i tarda, acollint uns 25 infants de 3-6 anys, acompanyats amb les mares o els germans grans.

 Previsions per a l’any 2019

 El projecte

Iniciat recentment, necessita avançar en el model de projecte comunitari, perquè la “Casa de la niñez y fa família” sigui un espai on infants de diferents edats, aprenguin i es relacionin entre ells i amb educadores, per mitjà del joc i activitats creatives, acompanyats per persones de la seva família.

Els infants

Vol contribuir al desenvolupament i aprenentatges dels infants de Camoapa, en un ambient amigable i segur, on es puguin expressar amb diferents llenguatges (plàstic, musical, corporal, verbal i lògic), on adquirir habilitats i destreses que contribueixin a la seva creativitat i autonomia implicant també, a les famílies en el desenvolupament i divulgació d’hàbits saludables per contribuir al seu benestar.

Les famílies

Poden compartir llurs experiències entre elles, com a primeres educadores que són dels seus fills i filles, amb l’acompanyament d’educadores, i també tindran l’oportunitat de compartir algun temps, activitats i jocs amb les criatures, individualment i/o en grup. Les criatures més petites de la comunitat, els nadons i les seves mares, seran un dels objectius del projecte des de la vessant educativa i d’ajuda mútua, ja que no disposen d’una oferta específica, només existeix una atenció sanitària mínima relacionada amb els riscos neonatals.

Treball comunitari

El projecte preveu coordinar-se amb la Casa de la Mujer per acollir a mares adolescents i també amb altres actors de la comunitat. També estan previstes activitats obertes a tots els infants i famílies de la comunitat i de divulgació educativa. En aquest aspecte l’equip educatiu ha previst organitzar una Fira del joc.

L’autososteniment

Aquest és un servei públic que vol contribuir en alguns aspectes al seu sosteniment, participant en fires locals, gestionant apadrinaments i activitats, amb motiu del Dia dels Infants, de Nadal o el dia de les Famílies. Han obtingut el suport de la Cooperativa Masiguito, en forma de 12 “pichingas” de llet anuals i cercaran altres fórmules que els permetin major autonomia.

Formació, seguiment i avaluació.

El personal educador cercarà com treballar en xarxa amb altres agents de la comunitat, altres serveis similars o experiències conegudes i participarà en activitats d’intercanvi i formatives.

Es reuniran amb ASODHERMU i l’Alcaldia Municipal per rendir comptes mensualment, i faran arribar informes a SJS, amb periodicitat trimestral i anualment, aprofitant les xarxes socials per mantenir relacions fluides i profitoses.

премиум темы wordpress 3.9