Projectes

Centre de desenvolupament infantil CDI

Any d’inici: 1995

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 52.828,73€ (funcionament) + 3.390,59€ (construcció escales)

Beneficiaris: Nens i nenes de 0 a 6 anys

Cofinançadors: MINED, Alcaldia, ARCATA, padrins, Masiguito i Universitat Agrària

CDI

El Centre de Desenvolupament Infantil, CDI, sorgeix l’any 1985 al Barrio Escondido per la necessitat d’alimentar una trentena d’infants del barri, i en una casa particular s’organitzava un menjador infantil. El CDI, com a tal, el va construir SJS l’any 1995, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i oferir atenció educativa a infants de 0 a 6 anys.

El CDI és un centre educatiu públic per a infants de 0-6 anys, de titularitat municipal, que acull uns 120 infants. Està sostingut per l´Ajuntament, direcció, personal educador, de serveis i provisió d’alguns aliments, el Ministeri d´Educació, mestres de parvulari i Sant Just Solidari, formació de mestres i atenció a la salut dels infants; també compten amb la visita periòdica del pediatra de l´hospital primari de Camoapa i algunes persones de la comunitat “padrinos” que donen ajuts puntuals.

Aspectes rellevants del 2016 i previsions 2017

Durant l’any 2016, el CDI ha atés 6 grups d’infants, quatre grups d’alumnes de parvulari (3-6) i dos grups d’infants petits (0-2 anys). El centre ha treballat amb moltes dificultats degut a que s’han envaït alguns espais amb tallers ocupacionals i materials de l’Ajuntament. Tot i això, han introduït millores: han posat cadires al despatx de la directora per fer-hi les reunions d’equip i s’ha instal•lat una prestatgeria a totes les aules, pel material pedagògic i per penjar la bossa dels infants.

Capacitacions pedagògiques. Per als més petits, s’ha organitzat una zona de joc a l’aire lliure, es fa una sessió de “joc heurístic” per mostrar com es fa i es transforma un moble en mòdul de joc motriu. Amb els més grandets, s’activa la biblioteca amb els infants, i s’analitza com funciona. Amb Vínculos-Estelí, s’ha fet un taller sobre “els contes”. A nivell comunitari, es porta a terme la “Feria del juego”, al parc municipal, organitzada pel CDI amb la participació de les educadores de Vínculos: amb jocs de carrer, xanques, curses de sacs, pescar peixos, sorra, construccions, etc. i s’avalua. Enguany el CDI de Camoapa, no s’ha pogut desplaçar a Estelí per participar en l’activitat homònima, com altres anys, per problemes aliens a l’equip.

Treball amb famílies. Organitzen “ambients” en el porxo, amb pintura, música, perruqueria, construccions, contes, cuineta i botiga, on els infants juguen; periòdicament obren aquesta activitat perquè hi juguin acompanyats de les famílies. El març, inicien unes tertúlies quinzenals amb famílies, de 14-15h, amb la intenció d’orientar-les. Una mestra fa el relat i després analitzen la sessió.

A Camoapa, s’ha inaugurat un nou CDI que depèn del Ministeri de la Família. Des del CDI municipal, Irayda, la directora els ofereix suport per compartir criteris i activitats.

Reunions amb l’Alcaldia. Es parla de tenir 2 CDI de titularitat diferent. Es veu necessari equiparar la qualitat de l’alimentació i els criteris pedagògics. També es demana d’alliberar els espais del CDI, ocupats per altres serveis, i traslladar-los al CEDA. Aprofitant l’estada d’una membre de SJS a Camoapa, l’Alcaldessa demana orientacions per al govern, sobre l’educació, ja que és una competència estatal. Es confegí i se li envià un document inèdit: “Atención educativa a la infancia y apoyo a las familias” sobre el dret a l’educació, el compromís de les administracions amb la infància, criteris de qualitat en serveis 0-6 anys i Camoapa com a Ciutat Educadora.

El 2017 es farà el seguiment d’aquests temes i s’avançarà en la capacitació del personal educador.

  1. narració de contes amb o sense suport visual
  2. elaboració de mòduls de fusta (cub PIKLER) per activitat motriu dels petits
  3. millorar els ambients d’aprenentatge a l’aire lliure
  4. valorar les trobades amb famílies
  5. convidar al CDI-2, a les capacitacions de “CDI Espacio educativo” que organitza SJS i a la Fira de Joc.

Blog del CDI http://cdisolidaridad-camoapa.blogspot.com.es i video dels ambients d’aprenentatge http://www.youtube.com/watch?v=tu4wteGehFU

премиум темы wordpress 3.9