Projectes

Dona – Energia

Any d’inici: 2018

Any d’acabament: Continuïtat

Pressupost: 523,79€

Beneficiaris: Dones de Camoapa

Cofinançadors:

L’empoderament de les dones en el món és un dels grans objectius que organitzacions públiques i privades volen potenciar des de fa molts anys. Se sap que donar formació a les dones per al desenvolupament personal i social pot esdevenir un creixement exponencial de gran calat que repercuteix, sens dubte, en el benefici de tothom.

Objectius del projecte

La nova línia de formació va encaminada a:

– Facilitar el coneixement necessari sobre les ENERGIES RENOVABLES, per tal de que es puguin crear diferents nuclis urbans i rurals d’abastament elèctric mitjançant energia solar, així com el coneixement de la seva construcció i instal·lació en els punts adients.

– Desenvolupar l’autonomia de les dones per una millora de la qualitat de vida de la població i perquè esdevinguin agents de canvi de l’economia familiar i comunitària.

– Empoderar les dones a través de la formació sobre energies renovables.

– Vincular diferents agents locals per a dur a terme una tasca comunitària.

Actuacions 2018

Aquest ha estat un any força  difícil per seguir amb alguns projectes, més encara amb la projecció per obrir -ne un de nou, com és el de “Dona i Energia”.

El fet de no haver iniciat aquest projecte no vol dir en cap cas que s’hagi desestimat. Es valorarà de nou la seva viabilitat quan les condicions socioeconòmiques ho permetin.

Restem doncs a l’espera d’engegar aquest projecte que tant necessari és per a moltes comunitats rurals de Camoapa que no disposen de llum o bé la que tenen els resulta molt cara.

Es per això que potenciar el consum d’energies renovables és quelcom necessari, al mateix temps que es dota a les dones de la formació adient per dur-lo a terme.

Previsions 2019

Per aquest 2019 s’ha acordat formalitzar un encàrrec a ADM (Associación para el Desarrollo Municipal) per realitzar una prospecció al territori i veure la seva viabilitat.

En el cas que així sigui, s’estudiaran els passos a realitzar, tenint en compte els recursos i disponibilitat de les parts implicades.

Paral·lelament hi haurà una formació específica per a la representant del projecte.

премиум темы wordpress 3.9