Projectes

Xarxa de comunicadors i comunicadores

Any d’inici: 2006

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 24.181,54 €

Beneficiaris: Persones en formació i població de Camoapa

Cofinançadors: Ràdio Camoapa

Xarxa de comunicadors i comunicadores

Aquest projecte va començar l’any 2006. La idea inicial era la de realitzar un agermanament entre Ràdio Desvern, la ràdio municipal de Sant Just Desvern, i Radio Camoapa Estéreo a Nicaragua. Durant dos anys es van realitzar diversos intercanvis entre ambdues emissores que van servir per apropar la realitat de la població nicaragüenca als habitants de Sant Just Desvern.

Posteriorment, l’any 2008, es va decidir engegar el projecte de la “Red de Comunicadores y Comunicadoras de Camoapa”. L’objectiu d’aquest projecte era el de formar i capacitar joves habitants de Camoapa i comarques properes per dur a terme tasques de corresponsalia, crear una xarxa de comunicadors que aportés informacions d’interès, de denúncia i de servei a la comunitat perquè poguessin ser emeses per Radio Camoapa.

L’any 2012 es van realitzar quatre tallers de formació per als integrants de la Xarxa; alguns dels continguts van ser la Llibertat d´expressió, el Dret a la comunicació, l´Ètica periodística i cobertura electoral, Gènere i informació, Drets dels Infants i comunicació, Legislació (municipal, electoral) Informació pública, Ètica i delictes en el periodisme, Bones pràctiques en periodisme, entre altres. Cal destacar que es va utilitzar un DAFO per a l’avaluació de l’impacte del projecte.

Aspectes rellevants del 2016

Al llarg de 2016 es van realitzar tres trobades de formació i treball en les quals van participar 64 persones. Les sessions van comptar amb la participació de facilitadors, especialistes en periodisme i comunicació social que son membres de una ONG que impulsa els mitjans de comunicació independents,i en elles es va abordar el cent per cent dels continguts programats.

Pel que fa al foment de les noves tecnologies, la tendència ha estat positiva, encara que alguns membres de la xarxa no han pogut seguir plenament el desenvolupament de les activitats per mancança de “telèfons intel·ligents”.

També cal ressaltar que s’ha aconseguit reclutar per al projecte nous membres joves que poden garantir el relleu generacional.

Previsions per al 2017

Quan a la potenciació de les noves tecnologies, Radio Camoapa espera gestionar en el primer trimestre de 2017 l’adquisició de 10 telèfons, finançats per una organització col·laboradora.

Pel que fa les activitats de formació, està previst que durant aquest any es celebrin tres tallers, adreçats a 20 participants cadascú, i una sessió d’avaluació general; també està programat un intercanvi d’experiències de xarxes de comunicadors coordinat per “Radio Juvenil i Radio Humedades de Río de San Juan; en ell participaran 6 persones escollides entre els comunicadors de Radio Camoapa.

A més, està en estudi la possibilitat que Radio Camoapa organitzi una trobada formativa de periodistes de tota Nicaragua Central coordinada per una periodista de prestigi; de ser possible, l’acte seria de gran importància per a la projecció de la xarxa de comunicadors de l’emissora.

премиум темы wordpress 3.9