Projectes

Xarxa de comunicadors i comunicadores – Radio Camoapa

Any d’inici: 2006

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 26.181,52 €

Beneficiaris: Persones en formació i població de Camoapa

Cofinançadors: Ràdio Camoapa

Xarxa de comunicadors i comunicadores

Aquest projecte va començar l’any 2006. La idea inicial era la de realitzar un agermanament entre Ràdio Desvern, la ràdio municipal de Sant Just Desvern, i Radio Camoapa Estéreo a Nicaragua. Durant dos anys es van realitzar diversos intercanvis entre ambdues emissores que van servir per apropar la realitat de la població nicaragüenca als habitants de Sant Just Desvern.

Posteriorment, l’any 2008, es va decidir engegar el projecte de la “Red de Comunicadores y Comunicadoras de Camoapa”. L’objectiu d’aquest projecte era el de formar i capacitar joves habitants de Camoapa i comarques properes per dur a terme tasques de corresponsalia, crear una xarxa de comunicadors que aportés informacions d’interès, de denúncia i de servei a la comunitat perquè poguessin ser emeses per Radio Camoapa.

L’any 2012 es van realitzar quatre tallers de formació per als integrants de la Xarxa; alguns dels continguts van ser la Llibertat d´expressió, el Dret a la comunicació, l´Ètica periodística i cobertura electoral, Gènere i informació, Drets dels Infants i comunicació, Legislació (municipal, electoral) Informació pública, Ètica i delictes en el periodisme, Bones pràctiques en periodisme, entre altres. Cal destacar que es va utilitzar un DAFO per a l’avaluació de l’impacte del projecte.

Radio Camoapa és un mitjà de comunicació de caràcter marcadament comunitari. Per aquest motiu sempre ha comptat amb una xarxa d’informadors arrelada a Camoapa i les comunitats de la zona on desenvolupa la seva tasca. Sant Just Solidari fa suport a aquesta feina finançant part de les activitats de formació que la ràdio organitza per als components de la citada xarxa.

Darrerament, les noves tecnologies de la informació i comunicació són objecte especial d’atenció durant les trobades formatives que es realitzen en ordre a la projecció personal i a la capacitació de les persones que hi participen.

Aspectes rellevants del 2017

Al llarg dels darrers anys, s’han vingut realitzant totes les activitats de formació previstes. Però, tot i que durant les sessions s’han reunit de 20 a 30 persones, la xarxa ha estat inestable en alguns períodes i a vegades el nombre de participants actius en les tasques de comunicació s’ha vist reduïda considerablement.

No obstant això, l’interès per les noves tecnologies ha donat nova vitalitat al projecte durant el 2017. Actualment, la xarxa utilitza com a plataforma de comunicació primària un grup de whatsapp amb 36 participants, tant del camp com de la ciutat; d’aquesta manera la comunicació arriba amb molta agilitat als usuaris de la ràdio connectats en cada moment.

Dirigits per diferents professionals del periodisme, es van realitzar 4 tallers de dos dies de durada cadascú en els quals van participar unes 20 persones de mitjana. A més, es va comptar amb Teresita de Jesús Orozco, Licenciada en Filología y Comunicación a la UNAN-Managua, per dirigir un taller especial sobre “Periodismo básico para la Red de Comunicadores de Radio Camoapa. El periodismo y yo”; hi van participar 18 col·laboradors i col·laboradores.

S’ha de destacar també que dues comunicadores van ser triades per participar en una trobada general de diverses emissores, d’aquesta manera la xarxa de Radio Camoapa ha resultat reforçada.

Previsions 2018

La formació prevista per al 2018 estarà estructurada en quatre tallers:

  • El blog como un espacio para la comunicación, activitat que vol tenir com a resultat la construcció d’un blog alimentat per la xarxa de comunicadors
  • Oportunidades y riesgos en las redes sociales, que pretén la conscienciació de la xarxa de comunicadors vers la responsabilitat dins el periodisme digital
  • Importancia de las historias de vida para construir la identidad de la comunidad, que té com a objectiu la capacitació per a l’ús de formats periodístics adequats per mostrar la vida de la comunitat (podcast audiovisuals, cròniques…)
  • La comunicación y los valores patrios, taller amb el qual es vol estudiar la utilització de material d’àudios i post-cast de xarxes socials per fomentar els valors de la pàtria.

Dins de la lògica del projecte “Alianzas”, es vol que aquest any la formació de comunicadors tingui un sentir més acadèmic. Per això s’està formalitzant amb la Universidad Nacional Agraria el lliurament de certificats de capacitació per als col·laboradors i col·laboradores. Amb això es pretén enfortir el currículums i la participació activa dels membres de la xarxa.

премиум темы wordpress 3.9