Projectes

Xarxa de comunicadors i comunicadores – Radio Camoapa

Any d’inici: 2006

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 27.920,52 €

Beneficiaris: Persones en formació i població de Camoapa

Cofinançadors: Ràdio Camoapa

Xarxa de comunicadors i comunicadores

Aquest projecte va començar l’any 2006. La idea inicial era la de realitzar un agermanament entre Ràdio Desvern, la ràdio municipal de Sant Just Desvern, i Radio Camoapa Estéreo a Nicaragua. Durant dos anys es van realitzar diversos intercanvis entre ambdues emissores que van servir per apropar la realitat de la població nicaragüenca als habitants de Sant Just Desvern.

Posteriorment, l’any 2008, es va decidir engegar el projecte de la “Red de Comunicadores y Comunicadoras de Camoapa”. L’objectiu d’aquest projecte era el de formar i capacitar joves habitants de Camoapa i comarques properes per dur a terme tasques de corresponsalia, crear una xarxa de comunicadors que aportés informacions d’interès, de denúncia i de servei a la comunitat perquè poguessin ser emeses per Radio Camoapa.

L’any 2012 es van realitzar quatre tallers de formació per als integrants de la Xarxa; alguns dels continguts van ser la Llibertat d´expressió, el Dret a la comunicació, l´Ètica periodística i cobertura electoral, Gènere i informació, Drets dels Infants i comunicació, Legislació (municipal, electoral) Informació pública, Ètica i delictes en el periodisme, Bones pràctiques en periodisme, entre altres. Cal destacar que es va utilitzar un DAFO per a l’avaluació de l’impacte del projecte.

Radio Camoapa és un mitjà de comunicació de caràcter marcadament comunitari. Per aquest motiu sempre ha comptat amb una xarxa d’informadors arrelada a Camoapa i les comunitats de la zona on desenvolupa la seva tasca. Sant Just Solidari fa suport a aquesta feina finançant part de les activitats de formació que la ràdio organitza per als components de la citada xarxa.

Darrerament, les noves tecnologies de la informació i comunicació són objecte especial d’atenció durant les trobades formatives que es realitzen en ordre a la projecció personal i a la capacitació de les persones que hi participen.

Aspectes rellevants del 2018

La situació de Nicaragua al llarg de 2018 ha dificultat les tasques de formació  de la xarxa de formadors de Ràdio Camoapa, arrelada a la població i les comunitats rurals de la zona. Malgrat aquestes circumstàncies, van poder complir-se de manera profitosa els objectius i activitats previstos. Tot i això, les circumstàncies van aconsellar als responsables de la ràdio prioritzar actituds de compromís dels participants per sobre  dels criteris de quantitat. Així, si a les primeres trobades de dos tallers van assistir vint persones, el nombre de participants a la segona tanda es va reduir a una dotzena de persones.

Precisament, la situació del país va confirmar la importància d’alguns dels continguts programats, sobretot el que es referien a qüestions de seguretat.

Els dos primers tallers es van realitzar els dies 19 i 20 d’abril al “Hotel Las Estrellas” i van estar coordinats per la periodista Argentina Olivas Cano, acompanyada del seu equip de treball. Els continguts d’aquestes dues jornades successives van versar sobre les bondats de les xarxes socials i la seva  importància dins la nova comunicació. En aquest marc, es van analitzar també les responsabilitats derivades de l’administració de continguts compartits i es van donar recomanacions per fer un ús pràctic i raonable de les eines tecnològiques, especialment quan s’utilitzen amb propòsits informatius.

Els dies 20 i 21 de setembre, tal i com estava previst, es va realitzar la trobada dels dos següents tallers programats. Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, en aquesta activitat, coordinada pel professor Alfonso Malespín, van participar solament  12 persones, seleccionades per la seva implicació en la xarxa de comunicadors. En les sessions es va aprofundir en les possibilitats que permeten les noves tecnologies i en el risc que comporta una utilització poc curosa d’aquestes noves eines. Així, es van desenvolupar continguts com ara: paper dels blogs en la tasca informativa, discriminació entre comunicacions personals i laborals, mecanismes per garantir la inviolabilitat dels comptes, comprovació de la  veracitat de les notícies, selecció  i adequació dels productes periodístics.

El professor Malespín, des del seu rol de coordinador, va suggerir la necessitat de replantejar la dimensió territorial del projecte, donats els nous hàbits globalitzats de consum de ràdio. Això comportaria una projecció de la xarxa a les capçaleres departamentals per aportar a Camoapa informacions procedents d’àmbits territorials més amplis.

Pel que fa al funcionament de la “Red de Comunicadores”, malgrat les dificultats derivades dels talls de circulació, la xarxa s’ha mantingut activa, sobretot mitjançant el grup de comunicadors de WhatsApp, i s’han pogut intercalar les seves notificacions telefòniques dins els programes informatius.

Previsions 2019

D’acord amb els resultats de 2018, la formació dels integrants de la xarxa ha de procurar la consolidació d’un grup més reduït de participants en el projecte, assegurant la qualitat i el compromís sobre la quantitat. Els tallers programats estaran adreçats a qualificar persones amb capacitats per identificar necessitats de comunicació comunitàries, treballar amb compromís per elaborar continguts contextualitzats de qualitat i procurar ambients segurs i adequats a les circumstàncies.

Amb la intenció de cercar continguts de comunicació més propers a una lògica de comunicació de ràdio més moderna i  globalitzada i també per procurar la coordinació amb xarxes més àmplies, es realitzaran dues trobades de dos dies cadascuna a Managua. Ambdues estaran dirigides pel grup de comunicació “Fundemos”. Els seus  continguts giraran al voltant de: el reconeixement de riscos en la comunicació, la utilització de mecanismes per procurar la seguretat en dispositius mòbils, xarxes socials, transmissió d’arxius…, la comunicació assertiva i la gestió de conflictes en les xarxes socials.

премиум темы wordpress 3.9