Casa de la mujer

Any d’inici: 1999

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 81.713,56€

Beneficiaris: Dones de Camoapa

Cofinançadors: Altres ONG, ingressos activitats pròpies

casa mujer

La Casa de la Mujer és una cooperativa de serveis múltiples, que té com a finalitat, oferir suport al creixement personal i l’habilitació laboral de les dones. A nivell institucional, vetllen per l’enfortiment de la cooperativa i pel seu autososteniment. Serveis prioritaris que ofereixen: acolliment personalitzat a dones víctimes de violència o que cerquen informació, activitats per a l’empoderament de les dones, cursos per a la millora dels petits negocis, la elaboració de pa i productes alimentaris per aconseguir recursos i activitats obertes a la comunitat.

Aspectes rellevants del 2021

Cal destacar que durant l’any 2021, la Casa de la Mujer Nuestra Señora de Montserrat  ha format part del Comitè Ciutadà per a la Prevenció del Covid-19, en el qual es va involucrar la majoria de la població civil de Camoapa. Van fer lots d’ajuda per a persones que vivien a les comunitats i van confeccionar “mascaretes” i altres materials de protecció de primera necessitat. Van acollir les mares joves provinents del tancament de la “Casa de la Niñez”. Per sostenir les activitats, la cooperativa va seguir potenciant “la panaderia” protegint al màxim les tres treballadores.

Es van coordinar amb altres cooperatives afins, per compartir preocupacions i solucions. Van seguir facilitant llavors a les famílies per fer els “huertos en los patios” de les cases i pal·liar les dificultats de proveïment alimentari. Van participar en diferents fires, on van vendre productes d’elaboració pròpia. Una altra font d’obtenció de recursos va ser la venda de productes reciclats de tota mena que van destinar a la compra de matèries primeres per a la fleca.

Aspectes rellevants del 2020

Davant del cop sanitari, social i econòmic que suposava la pandèmia el poble de Camoapa es va unir, i van crear el Comitè Ciutadà de prevenció i resposta a la COVID-19. La Casa de la Mujer va tenir un rol molt important.

També es va treballar en un Pla d’emergència de resposta a la COVID-19, van canviar la seva programació per adaptar-la a la nova realitat i es van plantejar les següents activitats:

Mantenir el funcionament de la cooperativa de serveis múltiples, prioritzant la fleca, perquè a més d’atendre la clientela, produiria aliments per a sectors vulnerables de la població, persones hospitalitzades i empresonades a Camoapa.

Planificar mesures de prevenció de la pandèmia COVID-19, tant a Casa de la Mujer, per a les treballadores i voluntàries, com per als clients i clientes i els sectors més vulnerables de la població:

 • Vinyetes radials a Ràdio Camoapa Estéreo i Ràdio Catòlica Camoapa i pòsters per informar de les mesures de prevenció de la COVID-19.
 • Suport a població de sectors vulnerables, amb queviures i medicines, per a gent gran sola, o aïllada.
 • Materials de protecció per a treballadores, personal de suport a la fleca, voluntariat, i suport social a sectors vulnerables incloent vestits de protecció per a trasllats.
 • Materials de protecció per al personal de l’ambulància.
 • Cooperar amb Casa de la Niñez y la Família, en temes relacionats amb la Covid-19.

A finals del 2020, es va poder participar en uns tallers de formació sobre horts agroecològics biointensius

Aspectes rellevants del 2019

S’ha portat a terme la II Fase del projecte: Habilitació laboral, emprenedoria, superació personal i enfortiment institucional de Casa de la Mujer. Per avançar en l’enfortiment institucional i la viabilitat de negoci per a l’auto sosteniment de Casa de la Mujer, s’ha fet una prospecció, amb un pressupost addicional de SJS per a un assessorament extern, adjudicat a ADM.

HABILITACIÓ LABORAL, EMPRENEDORIA i SUPERACIÓ PERSONAL

La Casa de la Mujer ha organitzat capacitació adreçada a dones i homes. Cerca promoure la igualtat d’oportunitats de tracte i una actitud empresarial per accedir a recursos productius. Ofereix una formació bàsica que consisteix en fer el pla empresarial i la seva implementació. L’any 2019 han rebut formació 99 persones, de les quals 3 han posat en marxa el seu propi negoci i 3 han introduït millores en el que ja tenien. Han rebut certificació d’assistència a cursos de formació 70 persones (67 dones i 3 homes).

Formació pràctica

 • La formació per a l’administració de negocis s’ha fet amb el projecte Alianzas i amb professors de la UNA. Inclou principis bàsics d’administració i organització, comptabilitat, lideratge, marketing, comercialització i autoestima personal.
 • Cursos: de rebosteria, conserves (envinagrats), gastronomia i cuina, bijuteria, costura, bellesa, iniciació a la pintura, reparació de telèfons mòbils i motos.
 • Formació de Brigadistes de la Salud que es desplacen pel territori; tracten sobre salut i benestar, salut sexual i reproductiva. Reverteix en comunitats aïllades.
 • Activitats de superació personal sobre, la cura personal i ambiental, lideratge i gènere, autoestima i suport psicològic.

Compromís social i xarxes comunitàries

 • Orientació i suport legal a dones víctimes de violència masclista, amb acompanyament en cas de denuncia i posterior atenció psicològica.
 • Orientació psicòloga a mares de “Casa de la niñez y familias”, i taller de manualitats a la “Casa      materna” del MINSA, amb les mares gestants.
 • Coordinació amb altres projectes, de SJS, de ADM, de l’Alcaldia i del Ministeri.
 • Coordinació amb altres organitzacions i agents comunitaris: l’NSS, el MEFCCA, Associació de Ramaders, la UNA, APRODER, Radio Camoapa, etc.
 • Recepció i lliurament de pensions per aliments a 10 dones com ja fa anys.
 • Activitats comunitàries: 8 de març dia Internacional de les Dones; concurs de dibuix per a infants, i celebració de la patrona de Casa de la Mujer, la marededéu de Montserrat.

ENFORTIMENT INSTITUCIONAL DE “CASA DE LA MUJER”

Enguany ha comptat amb la prospecció d’ADM per a la viabilitat de negoci i auto sosteniment. L’any 2018, la Cooperativa de Casa de la Mujer va créixer amb noves associades i va renovar tota la Junta. ADM els va oferir suport i va debatre amb les dones propostes de viabilitat. Elles van prioritzar “la panaderia” com a negoci preferent per a l’auto sosteniment, i van elaborar un document pel seu funcionament.

Suport de l’Alcaldia

L’alcaldia va facilitar formació a la Junta de la Cooperativa, amb APRODER (Asociación de Progreso Agropecuario) que es va fer a la ciutat de Juigalpa, on van coincidir amb organitzacions i dones emprenedores d’altres municipis. Casa de la Mujer els va exposar el seu projecte d’engrandir “la panaderia” amb un nou servei annex: una cafeteria amb un espai de joc.

Organització i millores per a noves possibilitats de negoci.

Les dones han demostrat, fins i tot en circumstàncies adverses, que poden tirar endavant amb les seves capacitats associatives i d´organització per aconseguir millores en l’economia familiar, en favor d’altres dones i de la comunitat.

Han aconseguit que petits negocis liderats per dones, vinculats a Casa de la Mujer siguin més rendibles.

 • KIOSC-MÒBIL, ja funciona de forma estable el kiosc-mòbil per la venda d’aliments elaborats a la Casa de la Mujer, en un espai públic assignat. Aquest petit negoci aporta una part dels seus beneficis a Casa de la Mujer.
 • LA PANADERIA, ha incrementat i diversificat la seva producció. Ja disposen de dos forns que funcionen simultàniament, un aportat per SJS i l’altre per Arcata (Califòrnia). Tenen clientela estable de la zona urbana i rural, reben encàrrecs especials i han comercialitzat els seus productes en 7 fires locals.
 • CONTROL, internament han establert una comissió de control, que els hi ofereix suport.
 • FIRES DE PROMOCIÓ I VENDA DE PRODUCTES elaborats per Casa de la Mujer. S´ha participat en set fires locals.
 • ACORDS AMB LA UNA, set estudiants universitàries han realitzat pràctiques a Casa de la Mujer. Han dissenyat un format per al registre comptable que ja s’està utilitzant i també, han fet un pla de Marketing per millorar la comercialització.
 • GRUP DE SUPORT, està format per dones propietàries de petits negocis (de l’estudi diagnòstic 2013-2014) que participen en l’avaluació, junt amb dones i homes que assisteixen als cursos de capacitació.
 • OBRES DE MILLORA, han realitzat unes obres de millora per a la seguretat, en un extrem de la part externa de l’edifici.

Previsions 2022

Donada la situació política i legislativa de Nicaragua, de moment no es poden fer previsions.