Projectes

Dona – Energia

Any d’inici: 2018

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 1.047,58€

Beneficiaris: Dones de Camoapa

Cofinançadors:

L’empoderament de les dones en el món és un dels grans objectius que organitzacions públiques i privades volen potenciar des de fa molts anys. Se sap que donar formació a les dones per al desenvolupament personal i social pot esdevenir un creixement exponencial de gran calat que repercuteix, sens dubte, en el benefici de tothom.

Objectius del projecte

La nova línia de formació va encaminada a:

– Facilitar el coneixement necessari sobre les ENERGIES RENOVABLES, per tal de que es puguin crear diferents nuclis urbans i rurals d’abastament elèctric mitjançant energia solar, així com el coneixement de la seva construcció i instal·lació en els punts adients.

– Desenvolupar l’autonomia de les dones per a una millora de la qualitat de vida de la població i perquè esdevinguin agents de canvi de l’economia familiar i comunitària.

– Empoderar les dones a través de la formació sobre energies renovables.

– Vincular diferents agents locals per a dur a terme una tasca comunitària.

Actuacions 2019

Al llarg del 2019 s’ha dut a terme la prospecció per a la viabilitat del projecte Dona-Energia per part d’ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) amb el cost aprovat de 523,79€

Inicialment es varen realitzar diferents intercanvis d’opinions i de documents per saber de què parlàvem, quina filosofia d’acció es volia portar, quins agents, quines finalitats , perioditzacions, etc. Aquests primers encontres a través de les xarxes, ens van ajudar a apropar postures i a saber com seguir la indagació plegats per al disseny de la prospecció.

Es podria definir com un projecte que permet l’Empoderament de les dones en la millora dels seus negocis: Enfortir la seva capacitat productiva, comercial i d’innovació tecnològica a partir de la formació en la implementació de sistemes d’Energia Renovables (ER). També millorar les seves condicions de treball i la qualitat de vida domèstica a través de la utilització de sistemes d’electricitat alternativa que els permeti realitzar les tasques diàries de manera més saludable.

La prospecció es pot concretar en els següents aspectes:

A. Justificació de la viabilitat

La població receptora del projecte està ja definida com un grup de dones d’una comunitat rural.

Es veu més adient començar per una comunitat d’una zona rural específica. S’ha triat la Comunidad de El Mulero (Camoapa) per diversos motius:

 • És una comunitat que té una instal·lació de llum molt precària i amb un alt cost mensual en aquest moments.
 • Es tracta d’un grup de dones motivades que estan acostumades a rebre formació i a implicar-se en noves iniciatives, que estan constituïdes com a Associació i per tant tenen el costum de treballar conjuntament.
 • Hi ha proximitat entre les vivendes la qual cosa suposa poder treballar plegades quan calgui. Cal dir que la idea de formació sobre les energies renovables requereix d’un compromís de les dones ja que el propòsit és que, a partir de la formació, es puguin anar dissenyant altres accions derivades d’aquesta, com ara: promotores de petits negocis vinculats a l’elaboració de pa; la realització d’altres instal·lacions veïnals i a altres comunitats; fer el manteniment; retornar progressivament la donació econòmica inicial del primers materials (préstamo revolvente), entre d’altres.

B. El desenvolupament del projecte té dos grans eixos

– Eix 1, de caire individual: Té la finalitat de donar suport a 8 famílies (31 persones, 22 dones i 9 homes). 11 d’elles estan organitzades com Asociación de mujeres emprendedoras de El Mulero, i tenen com a negoci la fabricació d’artesania a partir de la pita. Es vol fer la instal·lació de placa solar i els elements complementaris per a cada família. Això suposa realitzar una formació i un aprenentatge específic en la instal·lació dels equips per poder augmentar la producció amb l’us de més hores de llum i de més qualitat, la qual cosa repercuteix positivament en la producció i la millora de la salut i el benestar familiar.

– Eix 2, de caire comunitari: Es centra en la construcció d’una casa comunal per a la creació d’una panaderia amb el suport de la instal·lació de plaques solars i utilitzar l’energia acumulada per a:

 • Rebaixar el cost de la llum elèctrica del forn de pa. Aquesta iniciativa ve recolzada per la donació d’un terreny per part d’una de les dones de l’associació, i per la donació del forn per part de l’Ajuntament de Camoapa.
 • Utilitzar aquest espai perquè les dones puguin compartir formació així com per a la instal·lació i utilització d’aparells domèstics per a ús comunitari (molí de blat, rentadora, etc) i treballar en tot allò que es vagi generant de manera comunitària.

Ambdós eixos del projecte no són excloents, sinó que formen part del que anomenem projecte pilot. En diem així perquè representa una llavor que pot ser replicada a altres sectors i/o comunitats si es desenvolupa positivament.

C. Pel que fa a la contrapart tenim

 • Grup de dones interessades i organitzades per al desenvolupament del projecte.
 • Donació del terreny per part d’una de les dones de la Associación de mujeres emprendedoras de la comunidad de El Mulero.
 • Donació del forn per part de l’Alcaldia.
 • Aportació del 30% del cost de la construcció per part de les famílies beneficiades).
 • ADM, agent administratiu local (seu a Managua i oficina a Camoapa) que supervisa, impulsa i fomenta les bones pràctiques.
 • ASODHERMU per a la legalització de la donació del terreny.

Previsions 2020

Es defineix el projecte pilot per a tres anys. S’inicia el primer any 2020 per l’eix 1. El 2021 es continua amb l’eix 2. I es consolida al llarg de l’any 2022.