Xarxa de comunicadors i comunicadores – Radio Camoapa

Any d’inici: 2006

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: – €

Beneficiaris: Persones en formació i població de Camoapa

Cofinançadors: Ràdio Camoapa

Xarxa de comunicadors i comunicadores

Aquest projecte va començar l’any 2006. La idea inicial era la de realitzar un agermanament entre Ràdio Desvern, la ràdio municipal de Sant Just Desvern, i Radio Camoapa Estéreo a Nicaragua. Durant dos anys es van realitzar diversos intercanvis entre ambdues emissores que van servir per apropar la realitat de la població nicaragüenca als habitants de Sant Just Desvern.

Posteriorment, l’any 2008, es va decidir engegar el projecte de la “Red de Comunicadores y Comunicadoras de Camoapa”. L’objectiu d’aquest projecte era el de formar i capacitar joves habitants de Camoapa i comarques properes per dur a terme tasques de corresponsalia, crear una xarxa de comunicadors que aportés informacions d’interès, de denúncia i de servei a la comunitat perquè poguessin ser emeses per Radio Camoapa.

L’any 2012 es van realitzar quatre tallers de formació per als integrants de la Xarxa; alguns dels continguts van ser la Llibertat d´expressió, el Dret a la comunicació, l´Ètica periodística i cobertura electoral, Gènere i informació, Drets dels Infants i comunicació, Legislació (municipal, electoral) Informació pública, Ètica i delictes en el periodisme, Bones pràctiques en periodisme, entre altres. Cal destacar que es va utilitzar un DAFO per a l’avaluació de l’impacte del projecte.

Ràdio Camoapa no ha estat una excepció davant la complicada situació política arrel de les protestes ciutadanes de l’abril 2018 a Nicaragua. Segueix sent una emissora comunitària de referència a la regió central de Nicaragua i fan una gran feina informativa des de Camoapa. No obstant, el personal de direcció va haver de migrar a Costa Rica davant la persecució que estaven patint i que afecta a la pràctica totalitat de mitjans de comunicació independents. L’any 2023 la Ràdio ha seguit emetent la seva programació, adoptant una estratègia de comunicació amb poc contingut crític davant la possibilitat de perdre la llicència a operar al país. S’ha recolzat la radio facilitant eines per al funcionament diari a l’exili així com assolint la personalitat jurídica per operar legalment i amb independència a Costa Rica i per la millor producció i captació d’ingressos via publicitat a Nicaragua. Actualment l’emissió diària segueix sent a Camoapa i amb recolzament permanent des de l’exili a Costa Rica.

Aspectes rellevants del 2023

L’execució del projecte acceptat el 2023 s’ha desenvolupat de forma satisfactòria, sent els aspectes més rellevants:

 • Un aspecte prioritari per la continuïtat de la Ràdio és l’obtenció de fons, via publicitat o altres vies, aspecte que per la situació actual de Nicaragua a nivell polític, social i econòmic és una tasca complicada.
  Al 2023, amb l’objectiu d`incrementar els ingressos de la Ràdio es va contractar amb els fons del projecte un executiu de vendes.
  Un cop es va contractar la persona, es van implementar diverses accions per l’obtenció de nous recursos a través del sistema d’emissió de la ràdio analògic, transmissió online, canals digitals, pàgina web, Facebook, bases de dades de WhatsApp.
  El resultat ha estat positiu incrementant al 2023 respecte 2022 els ingressos per publicitat i col·laboracions en un 28,5 %.
 • Vinculat amb la contractació anterior, es va finançar també la contractació d’un productor que ha fet edicions diverses, gravacions i s’han fet campanyes dedicades a la recerca de nous clients, en col·laboració amb l’executiu de vendes, de forma que ha estat útil tant per captar o recuperar nous clients com per posteriorment elaborar nous anuncis o renovar alguns existents.
  El productor radiofònic ha realitzat també tasques per millorar els estàndards de qualitat en tots els àmbits de la radio potenciant per exemple campanyes educatives conjuntament amb l`equip a l`exili.
 • Des de 2021 es van iniciar tots els tràmits per crear una associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica per tal de poder treballar a Costa Rica dins la legalitat. Aquest tràmit que SJS ha recolzat des de l’inici ha seguit avançant el 2023 i finalment ja es disposa de la personalitat jurídica inscrita de forma definitiva. És una molt bona notícia ja que permetrà treballar a l’equip a l’exili amb total seguretat jurídica i en el cas que es produís a Nicaragua qualsevol bloqueig a l’actual Ràdio Camoapa, tindrien des de Costa Rica garantida la continuïtat per seguir treballant legalment.
 • S’ha recolzat també la Ràdio al 2023 finançant parcialment els serveis de comunicació/internet, essencials per a l’operativa diària de l`emissora.

Previsions 2024

Al 2024 es preveu dins el projecte donar continuïtat al suport de personal, amb l’executiu de vendes i producció, així com recolzament a gerència per enfortir l’autofinançament de Ràdio Camoapa. Al marge es preveuen fer tallers diversos com de formació per producció de podcast, tallers periodístics amb acompanyament pedagògic, o produccions diverses audiovisuals i podcasts. Es farà també un diagnòstic per determinar els punts forts i febles en l’actualitat o renovar les llicències de Radio Camoapa per garantir la continuïtat de la proposta de Radio Online. El projecte seguirà igualment finançant parcialment el servei d’internet.
En definitiva, seguim treballant amb Ràdio Camoapa en un context molt difícil però amb l’objectiu que la radio pugui ser autosostenible i seguir amb la tasca social i informativa a favor de la comunitat que fa des de l’1 d’abril de 2004.