Projectes

Banyaka – Formació salut sexual i reproductiva

Any d’inici: 2016

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 21.756,37€

Beneficiaris: Dones de la zona de Banyaka

Cofinançadors:

L’objectiu del projecte és la formació sobre educació sexual, assessorament i serveis bàsics de salut sexual i reproductiva, a joves, noies i nois (fins a 30 anys), centrant-nos principalment en tres àmbits:

  1. Prevenció de la MGF (Mutilació Genital Femenina).
  2. Conscienciar sobre la importància de la planificació familiar i potenciar la seva utilització.
  3. Informar del procés d’embaràs i part, emfatitzant la importància d’haver tingut una prèvia i adequada salut, la qual cosa comporta no efectuar la MGF i planificar els embarassos.

Aquest projecte es realitza al Health Center de Banyaka, població de Gàmbia.

La directora del centre, Naffie Jatta, responsable del projecte a territori, s’ha implicat profundament en el projecte, de manera que aquest està tenint un gran èxit entre els habitants de Banyaka i poblacions properes.

Aquest any s’han continuat sentint els efectes de la pandèmia en la població gambiana. Malgrat això, el projecte s’ha portat gairebé amb normalitat. Seguint la dinàmica de l’any passat, han augmentat notablement les visites al centre de salut per temes de Planificació Familiar, embaràs i part.

Classes quinzenals

Els 15 joves participants del projecte han assistit amb regularitat a les classes quinzenals.

Tallers de cap de setmana

S’han dut a terme els quatre tallers de cap de setmana previstos, amb l’assistència de tots els participants.

Sensibilitzacions

S’han realitzat dues sensibilitzacions, els mesos de Maig i Juny, Setembre i Octubre, a les poblacions de Banyaka, Mamouda, Mariama Kunda I Kunkuyang Madiana.

Hi han assistit un total de 887 persones, el que representa un increment notable respecte de l’any passat.

Cal esmentar com el nombre d’assistents masculins segueix augmentant, en alguns actes fins i tot igualant la participació femenina (Mamouda, Mariama Kunda, Setembre 2021) inclús essent sensiblement major, com a Mamouda I Madiana (Maig-Juny 2021), el que mostra que, any rere any i degut a l’impacte del projecte, es van interessant més per tot el que es refereix a la planificació familiar i la salut de les dones.

L’increment de les visites al servei de planificació familiar i la implementació dels diversos mètodes anticonceptius, aquest any ha estat espectacular, amb 2.531 visites realitzades al servei de Planificació familiar.

S’han posat 1.256 implants anticonceptius, 85 dones han optat per la píndola anticonceptiva, i s’han repartit 1.175 capses de preservatius, el que indica que també els nois i homes comencen a utilitzar aquest servei.

Observacions

Subratllem la importància de la participació d’homes de totes les comunitats properes a Banyaka a les sensibilitzacions dutes a terme, així com la utilització dels serveis per part de la població masculina.

A inici d’any, dins la campanya “Món local COVID-19” es va dur a terme el segon lliurament d’arròs a la població més necessitada de Banyaka i Tujereng.

Al setembre d’aquest any, degut a una fortíssima tempesta, s’ha ensorrat el sostre del recent construït espai pel Consultori de Planificació Familiar.

A més de les desfetes a nivell estructural, s’han fet malbé gairebé tots els medicaments que hi havia emmagatzemats. Des de SJS es va assignar una partida especial per a la seva reposició.

Previsions 2022

Donat l’increment de l’interès per la temàtica objecte del projecte, es preveu continuar de la mateixa manera, començant a seleccionar 15 joves més per començar aquest 2022, seguint amb la formació, sensibilització a les poblacions I assessorament al consultori de Planificació Familiar.