Nom (obligatori)

  Cognoms (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  Telèfon

  Missatge

  En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), s’informa que les dades de caràcter personal que vostè mateix ens ha facilitat, i que resulten necessàries per a la gestió administrativa de l’associació, s’incorporaran a un fitxer, la titularitat del qual recau en l’associació SANT JUST SOLIDARI. Vostè podrà fer valdre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: sjs@justsolidari.cat, o bé mitjançant correspondència ordinària al, c/Montserrat, 2, 08960 Sant Just Desvern.

  Sant Just Solidari
  Sant Just Solidari
  Carrer Montserrat, 2 – 08960 Sant Just Desvern
  Tels. 934 736 584 – 623 458 753
  sjs@justsolidari.cat