Vull fer-me soci/a

  Dades personals

  Nom i cognoms

  NIF

  L'empresa / Societat

  CIF

  Adreça

  Codi Postal

  Població

  Telèfon

  Correu electrònic (obligatori)

  Dades de la quota trimestral

  Aportació

  15 €20 €30 €50 €100 €Altra quantitat

  Una altra quantitat

  En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), s’informa que les dades de caràcter personal que vostè mateix ens ha facilitat, i que resulten necessàries per a la gestió administrativa de l’associació, s’incorporaran a un fitxer, la titularitat del qual recau en l’associació SANT JUST SOLIDARI. Vostè podrà fer valdre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: sjs@justsolidari.cat, o bé mitjançant correspondència ordinària al, c/Montserrat, 2, 08960 Sant Just Desvern.