Informació Sant Just Solidari

Capacitacions a El Mulero

El projecte “Salud y emancipación de las mujeres emprendedoras de El Mulero”,  conegut antigament com a “Dona i Energia”, és un projecte que ofereix la possibilitat d’emprendre activitats que ajudin a complementar el desenvolupament socio-econòmic en aquesta comunitat de Camoapa.

Degut a l’afectació de la Covid-19, que ha provocat una situació de vulnerabilitat de la població, s’han realitzat algunes accions de cara a aquesta problemàtica: activitats pedagògiques, de sensibilització, entrega de material a cada família, …

Per altra part, de cara a la millora dels productes artesanals que elaboren, s’han realitzat “capacitaciones”, és a dir, sessions de formació.

(Gener 2021)