Informació Sant Just Solidari

Casa de la mujer a la fira

La “Casa de la mujer” de Camoapa va participar a la fira del departament Muey de los Bueyes, al costat de San Carlos, el dia 22 de desembre de 2019

(Gener 2020)