Informació Sant Just Solidari

El grup jove de SJS presenta el projecte jove

xerrada-jove

Les noies que van viatjar a Camoapa l’agost passat van presentar el projecte jove de Sant Just Solidari el passat 17 d’octubre. Van compartir les seves experiències i inquietuds amb els assistents, i van mostrar un gran interès per la continuïtat del projecte.