Informació Sant Just Solidari

Notícies abril EBSE

PASSEJADES ABRIL

Continuem amb bon ritme i amb la tendència de la dificultat d’aconseguir sortides amb els tres tricicles.

EQUIP DE VOLUNTARIAT

Dos voluntaris que tenien la pràctica pendent la van poder realitzar el 20 d’abril, i ja s’han incorporat a l’equip.

FORMACIÓ
12 de maig. Hi ha una nova formació per al voluntariat.

BENEFICIÀRIES

Hem passejat amb usuàries de:
• Residència Hogar Nuestra Señora de Lourdes.
• Residència Vitalia
• Residència CRAL
• Residència Quida’m
• Sant Joan de Déu Socio Sanitari (Hospital de Dia, Llar Residència i Socio Sanitari)
• Centre Ocupacional Asproseat i Centre d’Atenció Especial Asproseat
• Residència Mas Luhí – APIP-ACAM
• Residència La Mallola
• Persones particulars

FLOTA DE VEHICLES

Algunes incidències de desgast i les hem pogut solucionar amb el grup de mecànica i la persona coordinadora del projecte.

EQUIPS DE TREBALL I NOUS PROJECTES

Projecte “Històries EBSE Sant Just Solidari”
Ja està en marxa, s’ha comunicat al voluntariat per tal que estiguin “al cas” i informin a membres de l’equip.

CONTACTE I COL·LABORACIONS AMB ENTITATS/AJUNTAMENT

Hem anat rebent informació de persones usuàries per part de serveis socials de l’ajuntament, del CAP.

INFORMACIÓ APAREGUDA A MITJANS

ACTES I EVENTS

XIII dia mundial de l’activitat física
13/04 – Participem en les activitats acompanyant a la passejada popular amb usuàries que no poden fer-ho amb els seus propis mitjans

Diada de Sant Jordi
25/04 – Gaudim de la diada durant la passejada programada.

INFORMACIÓ ASSOCIACIÓ EN BICI SENSE EDAT

Aquest mes d’abril, com els darrers anys, ha participat a FiraGran de fira de Barcelona, amb un stand informatiu.

AGENDA

Els propers actes i events destacats son:
7 de maig. Participació en la KidicalMass.
12 de maig. Formació al voluntariat.
14 de maig. Participació a la pedalada de Sant Boi.

ESTADÍSTIQUES ABRIL

Passejades
Passejades realitzades: 107
Passejades anul·lades: 2

Passatgeres totals: 233
Usuàries grans: 134
Usuàries amb diversitat funcional: 77
Usuàries amb malaltia (mental, degenerativa…): 9
Persones passatgeres acompanyants: 13 (7 cuidadores + 6 familiars)

Dones 61,4% | Homes 38,6% | Més gran: 102 anys | Més petita: 9 anys

Dedicació: 243 h
Hores de passejades: 214 h
Hores de voluntariat (altres): 29 h

Equip voluntariat a 30/04/2023
Conductores = 85
Acompanyants = 2
Total = 87

(Maig 2023)