Informació Sant Just Solidari

Notícies abril ’23 EBSE

Passejades abril

Continuem amb bon ritme i amb la tendència de la dificultat d’aconseguir sortides amb els tres tricicles.

Equip de Voluntariat

 • Dos voluntaris que tenien la pràctica pendent la van poder realitzar el 20 d’abril, i ja s’han incorporat a l’equip.
 • Formació. 12 de maig. Hi ha una nova formació per al voluntariat.

Beneficiàries

Hem passejat amb usuàries de: Residència Hogar Nuestra Señora de Lourdes / Residència Vitalia / Residència CRAL / Residència Quida’m / Sant Joan de Déu Socio Sanitari (Hospital de Dia, Llar Residència i Socio Sanitari) / Centre Ocupacional Asproseat Asproseat / Residència Mas Luhí – APIP-ACAM / Residència La Mallola / persones particulars del nostre municipi.

Flota de vehicles

Algunes incidències de desgast i les hem pogut solucionar amb el grup de mecànica i la persona coordinadora del projecte.

Equips de Treball / nous projectes

Projecte “Històries EBSE Sant Just Solidari”
Ja està en marxa, s’ha comunicat al voluntariat per tal que estiguin “al cas” i informin a membres de l’equip.

Col·laboracions (institucions, entitats, empreses…)

Hem anat rebent informació de persones usuàries per part de serveis socials de l’ajuntament, del CAP.

Actes i Events

 • XIII dia mundial de l’activitat física
  13/04 – Participem en les activitats acompanyant a la passejada popular amb usuàries que no poden fer-ho amb els seus propis mitjans
 • Diada de Sant Jordi
  25/04 – Gaudim de la diada durant la passejada programada.

Informació de l’Associació En Bici Sense Edat

Aquest mes d’abril, com els darrers anys, ha participat a FiraGran de fira de Barcelona, amb un stand informatiu.

Agenda

 • 7/5 – Participació en la KidicalMass.
 • 12/5 – Formació al voluntariat.
 • 14/5 – Participació a la pedalada de Sant Boi.

Estadístiques abril

Passejades
Passejades realitzades: 107
Passejades anul·lades: 2

Passatgeres totals: 233
Usuàries grans: 134
Usuàries amb diversitat funcional: 77
Usuàries amb malaltia (mental, degenerativa…): 9
Persones passatgeres acompanyants: 13 (7 cuidadores + 6 familiars)

Dones 61,4% | Homes 38,6% | Més gran: 102 anys | Més petita: 9 anys

Dedicació: 243 h
Hores de passejades: 214 h
Hores de voluntariat (altres): 29 h

Equip voluntariat a 30/04/2023
Conductores = 85
Acompanyants = 2
Total = 87

(Maig 2023)