Informació Sant Just Solidari

Notícies desembre EBSE

PASSEJADES DESEMBRE

El mes de desembre, tot i que dues petites residències han aturat l’activitat per la climatologia, el ritme de passejades ha augmentat respecte el mes de novembre, doncs hem incrementat amb la resta d’equipaments i hem continuat sortint sempre amb 2 tricicles.

CONTACTE I COL·LABORACIONS AMB EQUIPAMENTS

La Residència Nuestra Señora de Lourdes ens informa que comencem a principis de gener de 2022.

INFORMACIÓ APAREGUDA A MITJANS

Apareix un reportatge del capítol de Castelldefels a un programa de la 2 de la televisió espanyola.

FLOTA DE VEHICLES

Continuem amb dos tricicles actius, i un avariat esperant recanvis. El mes de gener calculem tenir els tres disponibles.

ACTES I ESDEVENIMENTS

Per la situació pandèmica, l’ajuntament ens indica que millor no participar en els actes de la cavalcada de reis.

Aprofitem el diumenge del mercat de nadal per fer passejades amb les usuàries, i durant el mes de desmbre, veure les llums de nadal del poble i del parc dels jardins de Pedralbes.

MILLORES EN EINES DE GESTIÓ

Durant tot l’any 2021 des de l’Associació En Bici Sense Edat, i liderat pel capítol de Sant Just, hem estat estudiant opcions per tal de tenir una plataforma que ajudi a la gestió de les passejades així com a la informació del voluntariat. La idea sempre ha estat tenir un software fet a mida o una app. Fa temps que l’Associació ha iniciat el procés però, per la manca de recursos no ha estat possible.
Finalment, aquest mes de desembre, el capítol de Sant Just ha implementat i provat un sistema que funciona sobre web wordpres, i per tant integrat a la nostra intranet.

Ha estat un esforç molt gran i, tot i no ser el més perfecte, resulta un salt molt important en la qualitat i sobretot en l’estalvi de temps per a la gestió de les passejades.

BALANÇ 2021 I EL 2022

Altres capítols aturen l’activitat durant gener i febrer de 2022. El nostre capítol de Sant Just Solidari aposta per continuar oferint les passejades durant aquests mesos a les nostres usuàries, potser més aviat de matí i depenent de la disposició del voluntariat.

Tanquem l’any molt contents de tot el què s’assolit i fent estadístiques i balanç per prendre decisions i accions per al 2022.

ESTADÍSTIQUES DESEMBRE

Sortides realitzades: 211
TOTAL persones passatgeres: 216 (211 usuàries + 5 acompanyants)
TOTAL voluntariat participant (no únic): 114
TOTAL hores de passeig: 298,5 h

RESUM ANUAL

ESTADÍSTIQUES 2021

Sortides realitzades: 1.291
TOTAL persones passatgeres usuàris: 1.227
TOTAL persones passatgeres acompanyants: 122 (42 cuidadores + 80 familiars)
Edat més petit/a: 5 anys
Edat més gran: 100 anys
% Gènere persones usuàries: 56,5% Dones | 43,5% Homes | 0% No binàries

TOTAL voluntariat participant (no únic): 940
TOTAL hores de passeig: 1.913 h
Durada mitjana del passeig: 1:33 h

TOTALS passejades realitzades per usuàries

– Persones Particulars: 399
– Centre Ocupacional Sant Just: 307
– SJDSS – Socio Sanitari: 107
– SJDSS – Llar-Residència: 104
– SJDSS – Hospital de día: 76
– Residència Vitalia Sant Ju1st: 274
– Residència Cral Sant Just: 10
– Residència Quida’m: 14
– Hogar Nuestra Señora de Lourdes: 0

EQUIP VOLUNTARIAT ACTUAL

Conductores = 79
Acompanyants = 4
Altres tasques = 2
TOTAL 85

% GÈNERE
39% Dones
61% Homes
0% No binàries

Voluntària + gran: 74 anys
Voluntària + petita: 16 anys
Promig d’edat: 46,6 anys

(Desembre 2021)