Informació Sant Just Solidari

Notícies març ’23 EBSE

Passejades març

Aquest mes de març hem pogut fer-ne més passejades que el mes anteriors, tant per la climatologia com per la disponibilitat del voluntariat. Això sí, és complicat aconseguir que a les diferents franges surtin els 3 vehicles, sobretot pel matí entre setmana.

Equip de Voluntariat

Els alumnes de l’INS i del Madre Sacramento van acompanyant en alguna passejada, però molt poquetes per la dificultat que té l’horari de matins. La valoració continua sent positiva per totes les parts.

Formació

  • 7 de març. Una alumna del Col·legi Alemany realitza formació per fer-ne voluntariat.
  • 10 de març. Es va realitzar la formació al voluntariat, impartint la part teòrica comuna en format virtual, en el cas de Sant Just, van fer la formació un total de 10 persones que ja s’han sumat a l’equip de voluntariat, 8 com a conductores i 2 per donar suport en altres tasques després de la formació pràctica que vàrem fer a Sant Just el 24 de març.

Beneficiàries

Al millorar la climatologia, a mitjans de mes vàrem reprendre les passejades amb la Residència Hogar Nuestra Señora de Lourdes i hem passejat amb usuàries de: Residència Hogar Nuestra Señora de Lourdes / Residència Vitalia / Residència CRAL / Residència Quida’m / Sant Joan de Déu Socio Sanitari (Hospital de Dia, Llar Residència i Socio Sanitari) / Centre Ocupacional Asproseat Asproseat / Residència Mas Luhí – APIP-ACAM / Residència La Mallola / persones particulars del nostre municipi.

Flota de vehicles

Aquest mes no hi ha hagut incidències, tot i que necessiten un manteniment continu. De moment amb el grup de mecànica anem donant el servei necessari per fer-lo.

Equips de Treball / nous projectes

  • Projecte “Històries EBSE Sant Just Solidari”. Tal com ha passat en algun altre indret del món on En Bici Sense Edat té presència, a Sant Just Solidari hem pensat anar “detectant” i recopilant històries de vida d’algunes de les nostres usuàries. Hi ha un voluntari que ja porta més d’un any treballant-hi i n’ha recopilat alguna. Aquest mes de març hem fet una crida dins el voluntariat i creat un equip de treball per tal de definir els criteris i la metodologia per captar, redactar i preparar per a la seva visibilitat aquestes “històries”, i d’aquesta manera fer perdurar per sempre i donar a conèixer les mateixes.
  • Projecte “Objectiu 10.000”. El 7 de març es crea un grup de treball amb voluntariat involucrat, per iniciar aquest projecte que té com a propòsit aconseguir un nou vehicle especialment adaptat, per tal d’ampliar el nostre servei a la comunicat de persones amb capacitats diverses. Aquest vehicle també és un tricicle però amb la particularitat que la persona usuària pot participar en la conducció del mateix, pensat per adaptar-se a les diferents necessitats de cada persona. El nom d’Objectiu 10.000 és realment el cost d’aquest vehicle, ja que volta els 10.000€.

Col·laboracions (institucions, entitats, empreses…)

Hem anat rebent informació de persones usuàries per part de serveis socials de l’ajuntament, del CAP i d’Accent Social.

Informació apareguda als mitjans

Actes i Events

  • Activitat Deutsche Schule Barcelona (Colegio Alemán). 8/03 – Fem una activitat amb els nens d’infantil del Deutsche Schule Barcelona per tal que ells i les famílies coneguin el projecte.
  • Dia de la Dona. 12/03 – Participem en les activitats del Dia de la Dona amb les usuàries del nostre passeig.

Informació de l’Associació En Bici Sense Edat

El passat 3 de març hi va haver l’Assemblea General de l’Associació, on es va renovar la junta directiva.

Agenda

  • 13/4 – Celebració a Sant Just del Dia de l’activitat física.
  • 16/4 –  Participació a la festa de les Rodes d’Esplugues.
  • 23/4 – Sant Jordi.

Estadístiques març

Passejades
Passejades realitzades: 117
Passejades anul·lades: 2

Passatgeres totals: 272
Usuàries grans: 125
Usuàries amb diversitat funcional: 121
Usuàries amb malaltia (mental, degenerativa…): 11
Persones passatgeres acompanyants: 15 (10 cuidadores + 5 familiars)

Dones 59% | Homes 41% | Més gran: 101 anys | Més petita: 9 anys

Dedicació: 261 h
Hores de passejades: 234 h
Hores de voluntariat (altres): 27 h

Equip voluntariat a 31/03/2023
Conductores = 85
Acompanyants = 4
Total = 89

(Abril 2023)