Informació Sant Just Solidari

Notícies novembre EBSE

PASSEJADES NOVEMBRE
El passat 30 d’octubre vàrem aturar la nostra activitat de passejades, seguint les recomanacions de l’Ajuntament.
Finalment, passat un temps prudencial i tenint en compte que no estem fent passejades amb cap residència (ho fem amb persones particulars, residents dels habitatges del Mil·lenari i el Centre Pilot Asproseat) les vàrem reprendre el divendres 27 de novembre, utilitzant ja el nou tricicle i també el model antic que ens van cedir per al projecte i encara conservem.
Les passejades es fan de matí, i d’hora per la tarda.

CENTRE PILOT ASPROSEAT
Al reprendre l’activitat ho hem fet també amb ells, i hem acordat anar dos matins a la setmana, durant 1.5 hores per tal de realitzat passejades que s’adaptaran en durada i recorregut a les persones que facin la passejada.

COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT DE SANT JUST
El projecte ha tingut una gran acollida entre els alumnes, s’han apuntat 40 alumnes!
Reunits amb la coordinadora del projecte de l’Institut, la docent Maite Sarasa, hem decidit fer la formació en 3 torns a les instal·lacions de Sant Just Solidari a Les Escole. Pensem que així l’alumnat farà una activitat fora del centre i els agradarà més.
Se’ls farà una formació teòrica on s’explicarà el projecte, en què poden col·laborar, i s’aprofitarà per fer formació en educació vial, especialment en VMP, donada la quantitat d’usuàries d’aquests vehicles entre la gent jove.
Ens posarem en contacte amb la policia municipal de Sant Just, per tal de posar en comú la formació en educació vial que volem impartir sobre els VMP

DONACIÓ DE MOBILIARI
L’Empresa Nexe, The Way Of Change, canviava de Seu, i ens va donar mobiliari d’oficina per renovar el de la oficina de Sant Just Solidari i adequar el pàrquing Casa Costa que ens ha cedit l’Ajuntament per guardar els tricicles. Aprofitant l’aturada en els passejos, vàrem llogar una furgoneta i part del voluntariat va anar a desmuntar, carregar, transportar, descarregar i muntar el mobiliari. L’oficina de Sant Just Solidari ha quedat molt bé i al nostre pàrquing ara disposem d’armaris metàl·lics molt segurs per carregar les bateries, guardar eines…

ESTADÍSTIQUES NOVEMBRE
Sortides ofertades: 9
Sortides realitzades: 9
TOTAL passatgers: 12 (3 persones grans + 6 persones amb alguna D. + 3 familiars)
Edat passatger més petit: 7 anys
Edat passatger més gran: 88 anys
TOTAL voluntàries participants: 9
TOTAL hores de passeig: 13 h

(Desembre 2020)