Informació Sant Just Solidari

Nous tallers a Gàmbia

Segueixen impartint-se els tallers de “Sensibilització i educació sobre salut sexual i reproductiva” a Gàmbia, ara a Mamouda d’on són la majoria de participants d’aquest any.

(Octubre 2020)