Informació Sant Just Solidari

Un referent gestió Covid

Camoapa està sent un referent nacional en la gestió de la pandèmia. Altres poblacions comencen a actuar seguint el mateix model. Cal destacar el treball del Comité Ciudadano de Prevención del Covid-19, on, a part de gestionar les aportacions, moltes persones participen i treballen de forma desinteressada.

Fins al moment s’han recaptat 320.000 córdobes, a més de 60.00 de l’activitat local de l’Hablatón. SJS va aportar més de 200.000 córdobes. Ja s’han invertit 310.00.

En aquest article de La Prensa Nicaragua podeu ampliar la informació

(Setembre 2020)