Informació Sant Just Solidari

Reportatge France24 Covid

Clip extret d’una notícia de France24 que fa referència al Comité para la Mitigación del Covid-19 de Camoapa, la problemàtica surgida arran de la cancel·lació de la personalitat jurídica d’Asodhermu, i la tasca de la Casa de la Mujer.

(Agost 2020)