Informació Sant Just Solidari

SJS informa sobre la situació a Nicaragua

Lluís Casals, president de Sant Just Solidari, va informar al ple de l’Ajuntament de la situació de Nicaragua i concretament, de la població agermanada de Camoapa, així com de la posició de l’entitat respecte als projectes, destacant que “l’agermanament és amb el poble”.

L’ajuntament de Sant Just ha publicat una nota informativa sobre la situació a Nicaragua.