Informació Sant Just Solidari

Vídeo sobre l’Adopció de Tecnologies Productives

Vídeo que ens mostra exemples del treball del projecte Alianzas i del projecte de Canvi Climàtic en l’Adopció de Tecnologies Productives, i de les millores que suposa per a les comunitats de Camoapa.