Informació Sant Just Solidari

Jambur – Formació salut sexual i reproductiva

Any d’inici: 2023

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió:

Beneficiaris: Població de la zona de Jambur

Cofinançadors:

L’objectiu del projecte és la formació sobre educació sexual, assessorament i serveis bàsics de salut sexual i reproductiva, a joves, noies i nois (fins a 30 anys), centrant-nos principalment en tres àmbits:

  1. Prevenció de la MGF (Mutilació Genital Femenina).
  2. Conscienciar sobre la importància de la planificació familiar i potenciar la seva utilització.
  3. Informar del procés d’embaràs i part, emfatitzant la importància d’haver tingut una prèvia i adequada salut, la qual cosa comporta no efectuar la MGF i planificar els embarassos.

Aquest projecte ja es realitzava al Health Center de Banyaka, població de Gàmbia, sota la direcció de Naffie Jatta, responsable del projecte a territori. La seva implicació en el projecte va ser enorme, de manera que aquest va tenir un gran èxit entre els habitants de Banyaka i poblacions properes.

A partir de l’any 2023, i degut al trasllat de la Naffie, el projecte de Salut Sexual i Reproductiva ha canviat d’ubicació, i ara es du a terme al Health Center de la població de Jambur. És una comunitat del Kombo Sud, amb 30.000 habitants aproximadament. Consta de 5 municipis: Gidong, Neco Town, Santang, Juba i Jambur Mandinka kunda.

Donat que la clínica portava tres anys sense estar operativa, els primers dos mesos s’han emprat en posar-la a punt, amb els mínims necessaris per poder assolir les seves tasques.

El projecte de Salut Sexual i reproductiva ha estat dels que primer s’han engegat, i el fet de recaptar joves participants i començar a fer les sensibilitzacions, ha estat una manera de visibilitzar la clínica i anar assabentant a la població que tornaven a estar en marxa i disponibles tots els seus serveis.

CLASSES QUINZENALS

Els 15 joves participants escollits s’adiuen millor que els de Banyaka als paràmetres que teníem a l’hora de fer la selecció. Gairebé tots es troben dins la franja d’edat, i tenen estudis bàsics.
Han assistit amb regularitat a les classes quinzenals.

TALLERS DE CAP DE SETMANA

S’han dut a terme els quatre tallers previstos, amb l’assistència de tots els participants.

SENSIBILITZACIONS

S’han realitzat tres sensibilitzacions, al mesos de Maig-Juny ,al Setembre- Octubre i al Desembre, a les poblacions de Gidong, Neco Town, Santang Juba I Jambur Mandinka kunda. Hi han participat un total de 870 persones, d’elles 237 homes I 633 dones.

Malgrat que l’assistència femenina es notablement majoritària, és important l’assistència masculina.

SERVEI DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR

S’han fet 1.982 visites al servei de planificació familiar.

Pel que fa la demanda d’anticonceptius:
– S’han posat 574 Implants
– 162 dones han optat per la píndola anticonceptiva.
– S’han repartit 1.247 capses de preservatius.

Previsions 2024

Al desembre de 2023 d’aquest any se li ha comunicat a la directora del Jambur Community Clinic la seva designació com a Supervisora pel Combo Sur dels serveis d’ Infermeria i Llevadores.

Valorem continuar amb el projecte, atès que aquesta tasca li portarà una feina de dos-tres dies setmanals, amb la qual cosa ella preveu que podrà fer els tallers, seminaris i sensibilitzacions sense problemes.

Cal esmentar que el setembre del 2023 es va posar en marxa una campanya per despenalitzar l’ablació, prohibició vigent des del 2015, i que el mes de març de 2024 a l’Assemblea Nacional es va aprovar un avant projecte per tirar endavant aquesta llei, amb 42 vots a favor d’un total de 47 diputats, tots homes.

Podem suposar que el nostre projecte, a partir d’ara, començarà a tenir dificultats en la seva implementació. De fet, ja ens ha comentat la Naffie, que es troben cada cop més veus en contra, sobre tot en les sensibilitzacions efectuades aquest any 2024.