Projectes

Xarxa de comunicadors i comunicadores – Radio Camoapa

Any d’inici: 2006

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 29.853,53€

Beneficiaris: Persones en formació i població de Camoapa

Cofinançadors: Ràdio Camoapa

Xarxa de comunicadors i comunicadores

Aquest projecte va començar l’any 2006. La idea inicial era la de realitzar un agermanament entre Ràdio Desvern, la ràdio municipal de Sant Just Desvern, i Radio Camoapa Estéreo a Nicaragua. Durant dos anys es van realitzar diversos intercanvis entre ambdues emissores que van servir per apropar la realitat de la població nicaragüenca als habitants de Sant Just Desvern.

Posteriorment, l’any 2008, es va decidir engegar el projecte de la “Red de Comunicadores y Comunicadoras de Camoapa”. L’objectiu d’aquest projecte era el de formar i capacitar joves habitants de Camoapa i comarques properes per dur a terme tasques de corresponsalia, crear una xarxa de comunicadors que aportés informacions d’interès, de denúncia i de servei a la comunitat perquè poguessin ser emeses per Radio Camoapa.

L’any 2012 es van realitzar quatre tallers de formació per als integrants de la Xarxa; alguns dels continguts van ser la Llibertat d´expressió, el Dret a la comunicació, l´Ètica periodística i cobertura electoral, Gènere i informació, Drets dels Infants i comunicació, Legislació (municipal, electoral) Informació pública, Ètica i delictes en el periodisme, Bones pràctiques en periodisme, entre altres. Cal destacar que es va utilitzar un DAFO per a l’avaluació de l’impacte del projecte.

Radio Camoapa és un mitjà de comunicació de caràcter marcadament comunitari. Per aquest motiu sempre ha comptat amb una xarxa d’informadors arrelada a Camoapa i les comunitats de la zona on desenvolupa la seva tasca. Sant Just Solidari fa suport a aquesta feina finançant part de les activitats de formació que la ràdio organitza per als components de la citada xarxa.

Darrerament, les noves tecnologies de la informació i comunicació són objecte especial d’atenció durant les trobades formatives que es realitzen en ordre a la projecció personal i a la capacitació de les persones que hi participen.

Aspectes rellevants del 2019

Aparentment la situació política de Nicaragua ha millorat al llarg del 2019. Radio Camoapa va veure dificultada la seva feina per l’assetjament de les autoritats, donada la seva línea editorial independent i defensora de la llibertat d’expressió. Malgrat això, els membres més actius de la xarxa de comunicació han continuat lliurant els seus reportatges, encara que evitant els aspectes que podrien posar en perill la seva seguretat. En aquest sentit s’ha procurat la consolidació del grup de participants prioritzant la qualitat i el compromís sobre la quantitat.

En relació a les activitats de formació, totes les activitats programades es van realitzar durant el primer quadrimestre de l’any. La formació impartida va fer especial incidència en la capacitació per identificar necessitats de comunicació comunitària i en la implementació d’una comunicació segura segons les circumstàncies.

S’han realitzat un total de 3 sessions formatives.

  • 14 i 15 de març: Jornada en col·laboració amb ADM i en el marc del projecte “Alianzas” que va centrar-se en teoria de la comunicació periodística, donant eines bàsiques que van poder ser posades en pràctica amb la redacció d’una nota publicada al “noticiero” La Alforja, i amb un taller de falques radiofòniques amb la col·laboració de Radio Camoapa per una campanya educativa en favor de la protecció del medi ambient. Hi han participat un total de 13 persones, 11 de Camoapa (7 dones i 4 homes) i 2 de Santa Lucía.
  • 11 i 12 d’abril: Jornada dedicada a la formació en l’ús i el tractament comunicatiu de les eines TIC, i la identificació de les fonts d’informació i la seva veracitat i credibilitat. El taller, el va conduir el catedràtic José Alfonso Malespín i va comptar amb la participació de 12 persones.
  • 16 i 17 de maig: Jornada centrada en la comunicació periodística en situacions d’emergència (especialment en moments de situacions meteorològiques adverses) i la seguretat en l’ús de les xarxes socials als diferents dispositius. Es va treballar sobre Facebook, Whatsapp, Telegram i Signal, així com sistemes d’emmagatzemament d’arxius al núvol. També es va treballar per donar eines per protocols de seguretat per la cobertura periodística en situacions de conflicte. El taller va comptar amb la participació de 14 persones.

Previsions 2020

L’objectiu general de les activitats programades per a l’any 2020 serà enfortir l’equip de comunicadors mitjançant l’apropament a les comunitats rurals, l’aprofitament de la Xarxa Informàtica i el tractament d’històries positives que serveixin d’inspiració.

Amb aquest fi, a més d’insistir en la necessitat de la seguretat en la informació, s’estimularà el pensament creatiu i el contacte amb les comunitats per recavar-hi informació sobre elements històrics, econòmics, culturals i d’experiències engrescadores que puguin vehicular-se en format de  podcast.

Es realitzaran tres tallers i quatre programes de convivència en quatre comunitats rurals.

En les activitats estaran implicades les persones que han mostrat major implicació durant els darrers anys, però s’intentarà acollir també a nous participants fins arribar a un nombre de 15 persones amb capacitat d’assolir els objectius de la feina.