Las Hijas del Maíz

Any d’inici: 2022

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 16.062,21 €

Beneficiaris: Dones exiliades nicaragüenques

Cofinançadors: 

Las Hijas del Maíz és un projecte de suport per a l’enfortiment de capacitats de dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica que engega Sant Just Solidari el 2022 amb el suport de la Asociación Centroamericana de Comunicación para el Desarrollo.

Aquest projecte referma el compromís de la nostra entitat amb el poble de Nicaragua, amb rang d’agermanament de fa dècades. Un projecte amb l’objectiu de contribuir a la capacitació digital i l’apoderament comunitari de diversos grups de dones que representen l’exili nicaragüenc a Costa Rica i que han fet de la cooperació interpersonal i les xarxes de suport mutu la seva fortalesa.

Malgrat el tràgic panorama que viu Nicaragua, les dones exiliades s’esforcen per sobreviure, buscant oportunitats que els permetin viure dignament, en molts casos amb les seves famílies.

El projecte ha tingut com a eixos fonamentals les següents accions:

  • Consultoria per a diagnòstic socioeconòmic de dones exiliades: per avaluar la situació sobre el terreny es va comptar amb la participació de grups de dones exiliades a Costa Rica i es va treballar en grups focals diversos, entrevistes de profunditat i entrevistes amb persones expertes. El document resultant ha estat clau per la definició del projecte de 2023.
  • Tallers per enfortir dones emprenedores exiliades: Es van realitzar dos tallers, el 10 i 24 de novembre de 2022. Es va comptar amb la participació de 40 dones en total. Durant les sessions es va treballar a enfortir els seus models de negoci, enfocant els seus missatges claus al valor afegir i distingint qui és el seu client ideal, per aconseguir una millor redacció d’aquests missatges claus.
  • Suport a fires de productes artesans fets per dones emprenedores: Aquest suport es va executar per a tres fires de la Red de Mujeres Pinoleras els mesos de setembre, octubre i novembre.
  • Recollida de testimonis i visibilització de la situació de les persones refugiades: sortir de la invisibilització de les històries personals que s’amaguen darrera de l’exili.

Previsions 2023

El 2023 el projecte Hijas del Maíz creix i alça el vol. Partint del diagnòstic realitzat el 2022 es tracen unes línies de treball que estaran focalitzades en les següents àrees:
– Contribuir a l’enfortiment organitzacional de la Red de Mujeres Pinoleras mitjançant la dotació d’eines i equips tecnològics que facilitin la coordinació d’accions als plans de treball.
– Facilitar processos psicosocials que procurin la salut emocional de les dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica mitjançant tallers dedicats a la identificació de traumes i l’establiment de recomanacions per al tractament.
– Enfortir les capacitats de negoci que facilitin la sostenibilitat de les emprenedories de les dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica.
– Propiciar l’intercanvi d’experiències entre grups de persones nicaragüenques exiliades a Costa Rica per tal de procurar un espai comú d’aprenentatge, oportú per a la recuperació del teixit social.
– Produir i difondre una sèrie de peces radiofòniques i multimèdies que permetin visualitzar les històries de resiliències de les dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica.