Las Hijas del Maíz

Any d’inici: 2022

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 16.062,21 €

Beneficiaris: Dones exiliades nicaragüenques

Cofinançadors: 

Las Hijas del Maíz és un projecte de suport per a l’enfortiment de capacitats de dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica que engega Sant Just Solidari el 2022 amb el suport de la Asociación Centroamericana de Comunicación para el Desarrollo.

Aquest projecte referma el compromís de la nostra entitat amb el poble de Nicaragua, amb rang d’agermanament de fa dècades. Un projecte amb l’objectiu de contribuir a la capacitació digital i l’apoderament comunitari de diversos grups de dones que representen l’exili nicaragüenc a Costa Rica i que han fet de la cooperació interpersonal i les xarxes de suport mutu la seva fortalesa.

Malgrat el tràgic panorama que viu Nicaragua, les dones exiliades s’esforcen per sobreviure, buscant oportunitats que els permetin viure dignament, en molts casos amb les seves famílies.

En el segon any d’implementació del projecte ‘Las Hijas del Maíz’, l’objectiu ha estat enfortir les capacitats de dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica per facilitar accions resilients que contribueixin a l’establiment de xarxes de suport i l’estabilitat psicosocial. S’ha seguit duent a terme de la mà de la Asociación Centroamericana de Comunicación para el Desarrollo i el lideratge de la Wendy Quintero.

La contribució a aquest objectiu general s’ha acomplert, ja que considerem que el teixit organitzatiu de les dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica, en particular la Red de Mujeres Pinoleras (Remupi), s’ha enfortit per millorar la seva autonomia econòmica, el procés de sanació davant l’exili i la capacitat d’incidència entorn la vulneracions dels seus drets humans com a dones exiliades.

Destaquem els següents resultats:

  1. Implementació de dos tallers tècnics, sobre màrqueting digital i comptabilitat per a dones emprenedores i suport a les fires mensuals de la Red de Mujeres Pinoleras (REMUPI). D’abril a desembre es van recolzar les fires organitzades per la xarxa de dones, en aquest sentit, vam ser part de les organitzacions que aporten per a la realització de les activitats, en particular per al lloguer de l’equipament de so, pagament de trasllat d’equips, lloguer de cadires , taules i tendals i altres aspectes sense els quals la xarxa de dones no podria cobrir.
  2. Posada en marxa del Fons de suport per a l’impuls de 10 petits negocis a través de la donació d’un capital llavor per a la compra de matèria primera i altre material i de màrqueting digital per promocionar els negocis. 10 dones emprenedores de la REMUPI van ser beneficiades d’aquest suport per poder tirar endavant les seves iniciatives econòmiques.
  3. Entrega d’equips tecnològics per enfortir la Red de Mujeres Pinoleras. Provisió d’equip tecnològic per a la junta directiva de la REMUPI (1 ordinador portàtil, 5 telèfons mòbils i equip de so) ha facilitat el treball organitzatiu de la xarxa de dones composta per dones nicaragüencs exiliades a Costa Rica, de manera que han pogut fer més difusió de la seva fira mensual on convoquen la comunitat nicaragüenca de San José. A finals de 2023, la xarxa comptava amb 34 sòcies.
  4. Organització d’un espai d’intercanvi de sabers i experiències entre grups de 28 dones nicaragüenques exiliades i dones costa-riquenyes defensores de drets humans. La sessió va permetre que es coneguessin grups diferents de dones activistes i periodistes  i que poguessin teixir aliances, pensar en estratègies comunes per treballar de manera més conjunta el 2024.
  5. Realització d’accions de comunicació digital repartides en tres campanyes educatives amb 6 peces sonores cadascuna. En total, 18 falques de ràdio de la mà produïdes per Ràdio Camoapa i retransmeses pels canals de Ràdio Camoapa i el grup d’emissores comunitàries de AMARC ALC, cobrint temes com la migració, la condició d’exili per a les dones nicaragüenques a Costa Rica i sobre la tasca de la Red de Mujeres Pinoleras (REMUPI). Les produccions vinculades a la iniciativa de REMUPI han contribuït a l’enfortiment de la imatge col·lectiva de la xarxa, mitjançant l’acompanyament sostingut i la difusió dels temes d’interès. És una construcció d’identitat en desenvolupament que aporta elements a l’objectiu de promoure la incidència del grup a la societat.
  6. Organització de dos tallers psicosocials a càrrec de la psicòloga i música Ceshia Ubau qui va facilitar els temes: Duel migratori, Gènere i Projecte de vida. Als tallers es van implementar dinàmiques d’art i musicoteràpia que van facilitar la vivència plena de les emocions i el flux dels pensaments. Aquests tallers van facilitar eines a dones migrants i exiliades nicaragüenques a Costa Rica, que els permetessin millorar la seva qualitat de vida des de la salut mental. Totes les participants van expressar que els tallers els van permetre reconèixer en quina etapa del duel migratori es trobaven i identificar les persones que conformen la seva xarxa de suport. El 81,25% de les participants van aconseguir esmentar almenys tres eines emocionals per gestionar el duel migratori, en què van destacar: acudir a la seva xarxa de suport, realitzar activitats artístiques, acudir a la seva espiritualitat, practicar l’autoescolta, escriure i dedicar-se moments d’autocura. El 93,75% de les participants van aconseguir esmentar l’impacte de la cultura patriarcal a la seva vida com a dones exiliades, destacant situacions com l’assetjament sexual, la manca d’oportunitats laborals i l’explotació laboral relacionades a moltes hores de treball i poca remuneració. Així mateix, els tallers van facilitar la identificació casos amb necessitats d’atenció psicosocial entre el grup dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica els que van ser remesos a una ONG per a suport psicosocial.
  7. Elaboració d’un diagnòstic sobre incidència política de les dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica que facilitarà la conformació d’una estratègia d’incidència social i política per a la REMUPI i altres grups de dones organitzades de cara el 2024.

 

Previsions 2024

El 2024 el projecte Hijas del Maíz continua consolidant-se. Partint dels resultats del 2023, es decideix concentrar els esforços en les tres línies següents:

Objectiu general

Contribuir a l’enfortiment de les capacitats de dones nicaragüenques exiliades organitzades a Costa Rica per millorar la integració i l’accés a drets.

Objectius específics

  1. Enfortir la capacitat d’incidència de la Red de Mujeres Pinoleras.
  2. Promoure la sostenibilitat dels negocis de les sòcies de la Red de Mujeres Pinoleras.
  3. Sensibilitzar sobre la situació de les dones nicaragüenques exiliades a Costa Rica i a Catalunya.