Projectes

Casa de la mujer

Any d’inici: 1999

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 78.318,78€

Beneficiaris: Dones de Camoapa

Cofinançadors: Altres ONG, ingressos activitats pròpies

casa mujer

La Casa de la Mujer és una cooperativa de serveis múltiples, que té com a finalitat, oferir suport al creixement personal i l’habilitació laboral de les dones. A nivell institucional, vetllen per l’enfortiment de la cooperativa i pel seu autososteniment. Serveis prioritaris que ofereixen: acolliment personalitzat a dones víctimes de violència o que cerquen informació, activitats per a l’empoderament de les dones, cursos per a la millora dels petits negocis, la elaboració de pa i productes alimentaris per aconseguir recursos i activitats obertes a la comunitat.

Aspectes rellevants del 2019

S’ha portat a terme la II Fase del projecte: Habilitació laboral, emprenedoria, superació personal i enfortiment institucional de Casa de la Mujer. Per avançar en l’enfortiment institucional i la viabilitat de negoci per a l’auto sosteniment de Casa de la Mujer, s’ha fet una prospecció, amb un pressupost addicional de SJS per a un assessorament extern, adjudicat a ADM.

HABILITACIÓ LABORAL, EMPRENEDORIA i SUPERACIÓ PERSONAL

La Casa de la Mujer ha organitzat capacitació adreçada a dones i homes. Cerca promoure la igualtat d’oportunitats de tracte i una actitud empresarial per accedir a recursos productius. Ofereix una formació bàsica que consisteix en fer el pla empresarial i la seva implementació. L’any 2019 han rebut formació 99 persones, de les quals 3 han posat en marxa el seu propi negoci i 3 han introduït millores en el que ja tenien. Han rebut certificació d’assistència a cursos de formació 70 persones (67 dones i 3 homes).

Formació pràctica

  • La formació per a l’administració de negocis s’ha fet amb el projecte Alianzas i amb professors de la UNA. Inclou principis bàsics d’administració i organització, comptabilitat, lideratge, marketing, comercialització i autoestima personal.
  • Cursos: de rebosteria, conserves (envinagrats), gastronomia i cuina, bijuteria, costura, bellesa, iniciació a la pintura, reparació de telèfons mòbils i motos.
  • Formació de Brigadistes de la Salud que es desplacen pel territori; tracten sobre salut i benestar, salut sexual i reproductiva. Reverteix en comunitats aïllades.
  • Activitats de superació personal sobre, la cura personal i ambiental, lideratge i gènere, autoestima i suport psicològic.

Compromís social i xarxes comunitàries

  • Orientació i suport legal a dones víctimes de violència masclista, amb acompanyament en cas de denuncia i posterior atenció psicològica.
  • Orientació psicòloga a mares de “Casa de la niñez y familias”, i taller de manualitats a la “Casa      materna” del MINSA, amb les mares gestants.
  • Coordinació amb altres projectes, de SJS, de ADM, de l’Alcaldia i del Ministeri.
  • Coordinació amb altres organitzacions i agents comunitaris: l’NSS, el MEFCCA, Associació de Ramaders, la UNA, APRODER, Radio Camoapa, etc.
  • Recepció i lliurament de pensions per aliments a 10 dones com ja fa anys.
  • Activitats comunitàries: 8 de març dia Internacional de les Dones; concurs de dibuix per a infants, i celebració de la patrona de Casa de la Mujer, la marededéu de Montserrat.

ENFORTIMENT INSTITUCIONAL DE “CASA DE LA MUJER”

Enguany ha comptat amb la prospecció d’ADM per a la viabilitat de negoci i auto sosteniment. L’any 2018, la Cooperativa de Casa de la Mujer va créixer amb noves associades i va renovar tota la Junta. ADM els va oferir suport i va debatre amb les dones propostes de viabilitat. Elles van prioritzar “la panaderia” com a negoci preferent per a l’auto sosteniment, i van elaborar un document pel seu funcionament.

Suport de l’Alcaldia

L’alcaldia va facilitar formació a la Junta de la Cooperativa, amb APRODER (Asociación de Progreso Agropecuario) que es va fer a la ciutat de Juigalpa, on van coincidir amb organitzacions i dones emprenedores d’altres municipis. Casa de la Mujer els va exposar el seu projecte d’engrandir “la panaderia” amb un nou servei annex: una cafeteria amb un espai de joc.

Organització i millores per a noves possibilitats de negoci.

Les dones han demostrat, fins i tot en circumstàncies adverses, que poden tirar endavant amb les seves capacitats associatives i d´organització per aconseguir millores en l’economia familiar, en favor d’altres dones i de la comunitat.

Han aconseguit que petits negocis liderats per dones, vinculats a Casa de la Mujer siguin més rendibles.

KIOSC-MÒBIL, ja funciona de forma estable el kiosc-mòbil per la venda d’aliments elaborats a la Casa de la Mujer, en un espai públic assignat. Aquest petit negoci aporta una part dels seus beneficis a Casa de la Mujer.

LA PANADERIA, ha incrementat i diversificat la seva producció. Ja disposen de dos forns que funcionen simultàniament, un aportat per SJS i l’altre per Arcata (Califòrnia). Tenen clientela estable de la zona urbana i rural, reben encàrrecs especials i han comercialitzat els seus productes en 7 fires locals.

CONTROL, internament han establert una comissió de control, que els hi ofereix suport.

FIRES DE PROMOCIÓ I VENDA DE PRODUCTES elaborats per Casa de la Mujer. S´ha participat en set fires locals.

ACORDS AMB LA UNA, set estudiants universitàries han realitzat pràctiques a Casa de la Mujer. Han dissenyat un format per al registre comptable que ja s’està utilitzant i també, han fet un pla de Marketing per millorar la comercialització.

GRUP DE SUPORT, està format per dones propietàries de petits negocis (de l’estudi diagnòstic 2013-2014) que participen en l’avaluació, junt amb dones i homes que assisteixen als cursos de capacitació.

OBRES DE MILLORA, han realitzat unes obres de millora per a la seguretat, en un extrem de la part externa de l’edifici.

PREVISIONS 2020

El 2020 preveuen realitzar la III Fase del projecte: Habilitació laboral, emprenedoria, superació personal i enfortiment institucional, que inclou iniciar ampliació de “la panaderia” amb un servei annex: la construcció d’una “cafeteria amb un espai de joc” perquè sigui un lloc de trobada per a famílies amb els seus fills. Ja disposen dels plànols i del pressupost.