Projectes

En Bici Sense Edat – Sant Just Desvern

Any d’inici: 2019

Any d’acabament: Continuïtat

Pressupost: 12.000€

Beneficiaris: Població de Sant Just Desvern

Cofinançadors:

en bici sense edat

En Bici Sense Edat,
El dret a sentir el vent als cabells

La bicicleta no tan sols és el mitjà de transport més àgil i adequat per a les ciutats, sinó que també és el mitjà de transport que genera més felicitat. Ens dóna la capacitat de desplaçar-nos d’un lloc a un altre a un ritme lent, observant les dinàmiques que succeeixen en l’entorn al llarg del nostre recorregut. Quan envellim es dificulta la possibilitat de pedalar sols. I en algun punt, deixem d’anar en bicicleta, així com a poc a poc es va escurçant la distància dels nostres desplaçaments.

D’altra banda la societat actual ofereix a les persones joves poques oportunitats o espais per compartir amb la gent gran. Les persones grans estan cada vegada més aïllades, amb menys possibilitats de transmetre les seves històries i experiències a les noves generacions.

En Bici Sense Edat és una iniciativa amb l’objectiu de retornar la capacitat d’anar amb bicicleta i sentir el vent en el cabell a la gent gran i persones amb dificultat de mobilitat que ja no poden fer-ho per elles mateixes. En Bici Sense Edat respon doncs, a la necessitat d’oferir a la gent gran una activitat que els permeti ampliar la seva mobilitat, millorar la seva qualitat de vida i l’oportunitat de reconnectar amb el seu entorn i amb la ciutat. I d’altra banda, ofereix a la ciutadania interessada en el voluntariat social una activitat d’acompanyament a la gent gran senzilla, innovadora i saludable.

El tricicle elèctric d’En Bici Sense Edat, especialment adaptat, esdevé un nou espai on neixen noves relacions inter-generacionals per combatre la solitud dels majors, així com permet a persones joves que comparteixin amb la gent gran oferint-los el seu temps per provocar aquell somriure que sorgeix de manera espontània quan tornen a sentir la moviment de la bici i el vent als seus cabells.

El projecte es va originar a Copenhagen el 2012 i, donat l’èxit de la seva aplicació, en poc temps es va anar estenent pel territori fins a travessar les fronteres. L’any 2016, a Barcelona es va engegar una prova pilot finançada per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Amb 1 tricicle i durant 10 setmanes es van realitzar més de 70 sortides amb unes 150 persones passatgeres i la participació d’unes 30 persones voluntàries. Va ser tot un èxit. Els resultats tan positius de la prova pilot van evidenciar que En Bici Sense Edat era una iniciativa amb molt potencial per a la ciutadania, que va creixent i estenent-se a altres municipis amb el pas dels anys.

Aspectes rellevants del 2019

El mes de setembre, Sant Just Solidari decideix mitjançant assemblea extraordinària, acollir el projecte, i des d’aleshores fins el final de 2019:

 • Cerca contínua de persones voluntàries.
 • Assoliment d’un total de 27 voluntaris.
 • Realització de sessions formatives, teòriques i pràctiques, amb el resultat de 15 persones voluntàries formades al 100%
 • Preparació de pressupostos per al funcionament de l’activitat (anual) i de compra de tricicle.
 • Gestions amb l’Ajuntament per al suport del projecte, finançant el 50% de les despeses per al funcionament anual i amb la compra d’un tricicle en la modalitat de cessió per a la nostra entitat.
 • Compromís per part de l’Ajuntament de fer efectiva aquesta col·laboració per al 2020.
 • Primera reunió amb l’Ajuntament per alinear-nos en la gestió del projecte: presentació a les residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat, comunicació a les persones que puguin beneficiar-se del projecte i que no estiguin a residències ni en equipaments del municipi.
 • Creació de materials de comunicació i difusió dels mateixos, per donar a conèixer el projecte al municipi, i així ajudar en la captació de voluntaris i suports al projecte:

–  2 programes de ràdio.

–  2 Articles al Butlletí municipal.

–  1 Article a la revista “La Vall de Verç”

–  Publicacions amb xarxes municipals de la pròpia entitat Sant Just Solidari.

 • Cerca de suports econòmics directes o indirectes per al projecte en altres entitats:

– Protour BCN. Col·laboració en la mà d’obra de revisions i reparacions.

– Residència Nuestra Senyora de Lourdes. Col·labora en la cessió d’un tricicle per al projecte. Tot i que no té totes les característiques idònies per a l’activitat, amb modificacions fetes sobre el mateix està servint per a la formació i com a prova pilot. Cedeix també un pàrquing per guardar el tricicle.

– CDM After Design. Creació de materials gràfics gratuïtament i d’altres sense cost (petos, engantxines, flyers)

 • Prova pilot. Aprofitant la metodologia en la formació pràctica, que es realitza molt individualitzada, ja s’ha començat a fer la prova pilot, passejant persones usuàries, estudiant rutes pel municipi, i detectant carències i millores del tricicle del què disposem actualment.

Previsions 2020

 • Començament de l’activitat en 2 fases consensuades amb el nostre equip i l’Ajuntament.

– Actuant sobre els equipaments de gent gran Nuestra Senyora de Lourdes, Vitalia, El Mil·lenari i amb el centre de persones amb discapacitat, “Centre Pilot”

– Ampliant la nostra actuació a les persones grans i amb discapacitat que ho sol·licitin i que resideixin al nostre municipi.

 • Un cop disposem del tricicle que compri l’Ajuntament, comprovar si pot arribar, per un tema d’orografia del terreny, a altres dos petits centres per a gent gran que hi ha al nostre municipi
 • Ampliar el número de persones voluntàries.
 • Anar realitzant formacions a aquestes persones segons les necessitats de creixement.
 • Cerca de finançament per al funcionament anual del projecte (l’Ajuntament ho farà en un 50%)

Per a més informació sobre el projecte, visiteu https://enbicisenseedat.cat/


Si voleu més informació i/o col·laborar amb el projecte a Sant Just Desvern,  contacteu amb el coordinador del projecte a Sant Just,
Carles S.D.
carles.sd@enbicisenseedat.cat
934 736 584

També us podeu posar en contacte enviant-nos les vostres dades al formulari