Abastament aigua potable Camoapa

Any d’inici: 1996

Any d’acabament: 2001

Inversió: 23.254,70€

Beneficiaris: Població de Camoapa

Cofinançadors: Fons de la Unió Europea

Embassament

L’any 1996 SJS va comprar uns terrenys per tal de col•laborar en la construcció d’una presa que permetés potabilitzar i conduir aigua a Camoapa. A més de la presa el projecte inclou una planta potabilitzadora i totes les conduccions necessàries per canalitzar l’aigua a la població.