Centre de desenvolupament infantil CDI – Espacio Educativo

Any d’inici: 1995

Any d’acabament: 2018

Inversió: 58.807,33€ (funcionament) + 3.390,59€ (construcció escales)

Beneficiaris: Nens i nenes de 0 a 6 anys

Cofinançadors: MINED, Alcaldia, ARCATA, padrins, Masiguito i Universitat Agrària

CDI

 El Projecte

El Centre de Desenvolupament Infantil ha donat resposta, durant 23 anys, a una necessitat sentida per la població de Camoapa, d´atenció social i educativa pels infants més petits del municipi. El CDI va ser construït per Sant Just Solidari (SJS) així com també unes escales d´accés al barri, construïdes per una brigades de joves santjustencs. El CDI s´inaugurà l´any 1995 i va ser cedit per SJS a l´Ajuntament de la ciutat. Econòmicament era sostingut amb fons públics del municipi: la conservació de l´edifici, l´alimentació dels infants i bona part del personal, la directora, tres educadores i el personal de serveis, cuina, neteja i vigilància; el MINED (Ministeri d´Educació) aportava quatre mestres. SJS va prioritzar la formació permanent del personal educador, acció que va permetre al CDI passar de ser un centre preferentment assistencial a oferir atenció educativa a infants de 0-6 anys, i també suport a les seves famílies.

Quan desaparegué el programa mundial d´aliments, rebé l´ajut de SJS per a la millora de l´alimentació dels infants. Rebia, periòdicament, la visita del pediatra del Centre de Salut vetllant així per la salut dels infants, i SJS dotava la farmaciola de medicaments. El treball comunitari que des de els seus orígens portava a terme el CDI, també era avalat per alguns “padrins” (persones altruistes), per la cooperativa San Francisco (40 litres de llet setmanals) i per Arcata (ONG de Califòrnia) amb ajuts econòmics puntuals, o en espècies.

El projecte del CDI municipal, acabà a inicis de 2018. El canvi polític de les Eleccions Municipals de 2017 provocaren un seguit d´anomalies en el CDI amb clara ingerència del MINED vers el personal i la tasca educativa del centre, provocant molta tensió en el centre i en l´Ajuntament. La Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU) i SJS sol·licitaren un diàleg entre les parts, que no és produí. Finalment el MINED s´apropià del CDI de forma unilateral. Davant d´aquesta situació, SJS decideix no involucrar-se en el conflicte, retira el suport al CDI, no així a l´educació de la infància de Camoapa. ASODHERMU, conjuntament amb l´Alcaldia i SJS, decideixen explorar noves possibilitats d´educació, amb una orientació comunitària, per a la infància i les famílies del municipi.

 Aspectes rellevants del projecte

Primera etapa

El CDI situat al Barrio Escondido, després barri Nuevo Amanecer. Era una de les zones més pobres de Camoapa que es va formar després de la guerra. Les cases eren xaboles petites, on vivien famílies formades per dones soles amb criatures. No disposaven d´aigua corrent, ni electricitat, ni latrines. Aquells anys, una promotora comunitària organitzava un menjador en una casa perquè els infants del barri poguessin fer un àpat calent al dia.

La construcció del CDI va ser molt important per al barri, perquè era un espai assistencial pels infants que donava resposta a les seves necessitats bàsiques, i les mares podien deixar els seus fills, tranquil·les amb educadores, per anar a treballar. L´accent és va posar en la millora de la vida quotidiana dels infants, en la interacció infant-adult i la relació amb les famílies.

El CDI acollia cada any uns 130 infants, en sis grups d´edat; petits (0-3 anys) i parvulari (3-6 anys) procedents de famílies del barri, la majoria formades per dones soles. Uns 800 infants, han rebut atenció educativa en el CDI, durant els 23 anys de vida del centre.

Segona etapa

L´any 2012 s´inicià el projecte “Espacio Educativo”, que va significar per al CDI un salt qualitatiu a nivell pedagògic, oferint formació permanent a les educadores en col·laboració amb “la Casa Vínculos” de Estelamb l´acord de a que SJS stes), etirant  poblacis famí, en el qual també participà una professora de la UAB.

El projecte va despertar, si cap, encara més il·lusió en l´equip educatiu del CDI, que s´hi va involucrar plenament. Es va dotar el centre, de forma progressiva, amb material pedagògic en funció del petit projecte de cada curs. Per a l´activitat motriu dels infants petits, balancins, escaletes grimpadores, cadires tres postures, bressols, i un terra càlid per als nadons; contes per a la biblioteca; prestatgeries i penjadors per a totes les aules, el  disseny d´aquest mobiliari va ser cedit per la Coop. Almenara d´Arcos de la Frontera; es van comprar cadires per la sala de reunions, i pel pati es van construir jocs, conjuntament amb les famílies.

La formació pedagògica amb els mestres, introduí el treball cooperatiu i per projectes; amb els infants per “ambients d´aprenentatge” i amb les famílies per “encuentros“, per fer-les participar del projecte. L´assessorament, també prenia la forma d´intercanvi, coincidia amb la “Feria del juego” que es realitza anualment a Camoapa i “La Jugada” que es realitza a Estelí. Aquestes activitats comunitàries, convoquen a infants de diferents edats i famílies, amb gran èxit d´assistència i participació, també per part de la comunitat que generalment facilita alguns recursos materials, com l´equip de so, para-sols i refrescos.

El personal educador del CDI i de la Casa Vínculos, participen conjuntament en l´organització, es presten materials de joc i es desplacen tan a Estelí com a Camoapa per compartir l´activitat. Aquest projecte, ha generat un “treball en xarxa” de les educadores d´ambdós centres, que sobrepassa les activitats comunitàries esmentades i te continuïtat la resta de l´any, fent que l´educació infantil de Camoapa no resti aïllada i tingui vincles amb l´exterior.