Comunitat agrícola Masiguito

Any d’inici: 2007

Any d’acabament: 2009

Inversió: 1.659,80€

Beneficiaris: Grup de dones i població en general

Cofinançadors:

masiguito

Amb aquest projecte es pretén millorar el treball productiu d’un grup de dones, repercutint en la dieta familiar i fent extensiu el projecte a altres dones de la comunitat.

S’inicia amb el finançament de llavors i aus de corral, amb el compromís de retornar progressivament el doble d’animals i d’ hortalisses, una part dels quals es destina al CDI per tal de millorar l’alimentació dels infants.