Millora abastament aigua potable Comunitat Tesorero

Any d’inici: 1995

Any d’acabament: 1995

Inversió: 439,44€

Beneficiaris: Població de la comunitat rural de Tesorero

Cofinançadors: Donació dels terrenys per instal.lar el pou per part d’un ramader de Tesorero

Tesorero

Tesorero és una comunitat situada a una distància aproximada de 9km al nord-est de Camoapa. Fins l’any 1995 Tesorero no disposava de latrines.

Sant Just Solidari, amb aquest projecte d’abastament d’aigua potable, va aconseguir millorar les condicions higiéniques i sanitàries, reduïnt substancialment les enfermetats d’origen hídric i la mortalitat infantil.