Formació de metges

Any d’inici: 1998

Any d’acabament: 2012

Inversió: 21.759,29€

Beneficiaris: Població de Camoapa

Cofinançadors:

formacio metges

Inicialment, el projecte consistia en l’acolliment de metges vinguts des de Camoapa a Sant Just Desvern durant un període no inferior a dos mesos. Aquests metges tenien l’oportunitat d’integrar-se en el sistema sanitari català i ampliar la formació en la seva especialitat.

El projecte de Formació de metges ha constat de quatre seminaris que s’han desenvolupat entre el 2010 i el 2012, amb la finalitat de portar a terme un procés que permeti assegurar la implementació de nous sistemes de treball, al passar d’un centre de salut a un hospital primari. La formació consisteix en un procés continu amb el reforçament dels lideratges interns i la implicació dels professionals. Es posa l’accent en la direcció i gestió, i en aspectes transversals, cures (infermeria), qualitat assistencial, seguretat del pacient i prevenció.

Durant el 2010 es va dur a terme una primera experiència de capacitació sanitària sobre el terreny. Conduït pel Dr. Pizarro, de Xile, es va realitzar un seminari de gestió en el qual va participar tot el personal del nou Hospital de Camoapa; es van organitzar dos tallers de quatre dies de durada:

– El primer taller va tenir lloc a l’estiu amb l’objectiu d’elaborar un diagnòstic (FODA) de la situació i un pla estratègic.

– El segon taller es va realitzar a l’hivern per realitzar el seguiment dels avanços respecte a les metes proposades i analitzar una reformulació de l’organigrama, que s’està implementant durant el 2011.

A més, durant l’estiu del 2011, Sant Just Solidari ha promogut un seminari de formació per a la gestió de centres assistencials per al personal de l’Hospital de Camoapa. Aquest seminari, conduït per Arnoldo Cisternas i Joan Quintana, especialistes en el tema, ha tractat sobre “coaching” relacional.

Es va fer un darrer seminari amb l’objectiu d’avaluar el treballar realitzat i establir sistemàtiques de treball de l’equip directiu en un futur. Aquest seminari el va donar el Dr Pizarro, novament.