Aliances pel desenvolupament socioeconòmic

Any d’inici: 2009

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 325.981,29€

Beneficiaris: Petits productors i enfortiment de totes les entitats actores

Cofinançadors:

Alianzas

El projecte té el seu origen l´any 2010 amb l´elaboració d’un informe d´identificació al municipi de Camoapa, per a l´execució d´un programa de desenvolupament socioeconòmic al territori, on el 52% del PIB del municipi prové del sector agropecuari. L’objectiu del projecte és contribuir al desenvolupament d’un model de producció i comercialització agropecuària sostenible a Camoapa, per enfortir les capacitats de gestió i serveis cooperatius i associatius amb equitat de gènere.

La primera fase d’execució del projecte va començar l’1 de juny 2013 treballant amb ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) com a contrapart que actualment continua amb aquesta tasca important  i amb d’altres sis agents socials; NITLAPAN (Agència d’’Investigació), Cooperativa Masiguito, ASOGACAM (Associació de Ramaders), Universitat Nacional Agrària (UNA), Casa de la Mujer i Ràdio Camoapa. S’han establert sinèrgies i accions entre tots ells amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament socioeconòmic al Municipi de Camoapa a través del sector agropecuari, base de l’economia local.

Al 2018 s’hi van afegir més actors amb la intenció  de replicar els objectius i resultats al màxim de beneficiaris, per enfortir el concepte d’Alianzas que des del principi del projecte busca un efecte multiplicador i d’estreta relació entre totes les institucions i particulars que hi participen activament. La Cooperativa la Unión Camoapa, l’Ajuntament de Camoapa i ASODHMERU ja en formen part i treballen activament amb la resta de participants.

Situació del projecte el 2021

Degut a la situació política, (veure més informació), el projecte ha quedat suspès al 2021 per la impossibilitat d’enviament de fons a la contrapart ADM. Tot i així s’han pogut  coordinar les activitats i les formacions que es feien de forma coordinada entre els diferents membres. Els anys de treball col·lectiu a través del projecte i els sòlids vincles entre organitzacions ha permès que es continuïn fent accions conjuntes, amb la col·laboració de la coordinadora i de la Cooperativa la Unión.

Els beneficiaris són ben conscients de la situació política que ha fet que el projecte hagi estat suspès.

Tots desitgem que en un futur puguem seguir treballant conjuntament per generar desenvolupament i millors condicions de vida a les famílies de Camoapa que participen d’aquest gran projecte.

Aspectes rellevants del 2020

Aquest any cal destacar l’esforç de tots els actors per seguir executant el projecte tot i el greu conflicte polític que viu Nicaragua des del 18 d’abril de 2018, la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 i del pas dels huracans ETA i IOTA. Un any amb grans dificultats, un context advers en general i en particular per al sector agropecuari, però que no ha estat impediment per seguir treballant, implementar

CASA DE LA MUJER NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

 • Formació a membres de la casa de la dona per treballar amb un nou sistema comptable.
 • Elaboració d’un manual de funcionament dels òrgans de direcció per millorar el funcionament intern.
 • Implementació de nous mitjans de venda telefònica i transport als clients, tot adaptant la venda i co-mercialització a la nova situació.
 • Capacitació en tallers agro ecològics a 22 persones,10 obtenen collites per consum familiar i venda.
 • Formació a 17 dones en el control financer dels seus negocis.
 • El forn ha donat feina a 4 dones i s’ha adaptat al nou context, fet molt positiu en clau de futur.

ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE CAMOAPA (ASOGACAM)

 • Enfortiment dels coneixements en temes agropecuaris de 52 productors/es.
 • 25 productors porten llibres de registre pecuaris de les seves finques (unitats de producció).
 • El seguiment constant i portar registres ha permès identificar que els productors obtenen més de 6 li-tres de llet/ vaca dia, abans eren 4,5 litres i que s’ha disminuït el promig de mesos entre part i part de les vaques i s`ha millorat molt el protocol de reproducció.
 • El 95 % dels productors tenen ara aigua a l’època d’estiu.
 • Capacitacions sobre aspectes de ramaderia i intercanvis d`experiències sobre alimentació del bestiar.

UNIVERSITAT NACIONAL AGRÀRIA (UNA)

 • Emissió de 51 programes “Desde la Universidad” a Radio Camoapa, conduit per 3 estudiants.
 • Documental “Heroína de la Alimentación”, vers el paper de la dona al camp i la seguretat alimentària.
 • Lliurament de llavors a 42 productors com a conseqüència dels huracans ETA i IOTA.
 • Elaboració de 4 estudis d’investigació per estudiants, en coordinació amb productors del projecte.

RADIO CAMOAPA

 • Continuïtat del programa radial “El ordeño de la tierra”, amb 2 programes setmanals.
 • Sensibilització ambiental amb equitat de gènere amb 2 campanyes radials i 8 “viñetas” .
 • Capacitacions a 15 persones (3 estudiants, 2 professors i 10 membres del projecte de SJS “red de comunicadores”) sobre comunicació, redacció de notes de premsa i elaboració de podcast.
 • 6 tallers virtuals vinculats a la pandèmia a les tasques de comunicació i participació de la comunitat.

COOPERATIVA LA UNIÓN (COSEMUC)

 • Formacions diverses de caràcter agropecuari.
 • Compra d’equips per la comercialització dels productes que arriben a la botiga ubicada a la ciutat de Camoapa procedents de les finques dels socis.
 • El 10% dels ingressos per la venda de productes a fires i a la botiga es destinen al sosteniment de la cooperativa.
 • Realització de 2 intercanvis d’experiències sobre conreu de plantacions de cacau, els productors dis-posen de 66 hectàrees de cacau, estan sota sistema agro forestal.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMOAPA

 • Suport a la realització de la consulta ciutadana per elaborar el pressupost municipal 2021
 • Tres capacitacions a 20 dones emprenedores de la comarca Mombacho (sector las Pencas) y comarca El Mulero sobre temes d’autoestima i sobre la divisió sexual al treball

ASODHERMU

 • Elaboració d’un pla per treballar la producció agrària del solar ubicat a la seva seu. L’inici de la pandèmia i la pèrdua de la personalitat jurídica ha fet que el ritme de treball s’hagi reduït.

Previsions 2022

Donada la situació política i legislativa de Nicaragua, de moment no es poden fer previsions.

Video sobre el projecte