Salut i emancipació de dones emprenedores de “El Mulero”

Any d’inici: 2018

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 3964,35€

Beneficiaris: Dones de Camoapa

Cofinançadors:

L’empoderament de les dones en el món és un dels grans objectius que organitzacions públiques i privades volen potenciar des de fa molts anys. Se sap que donar formació a les dones per al desenvolupament personal i social pot esdevenir un creixement exponencial de gran calat que repercuteix, sens dubte, en el benefici de tothom.

L’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació ha transcendit més enllà de l’àmbit urbà, ha tocat a la població rural i és per això que el projecte Salut i emancipació de dones emprenedores de “El Mulero” pretén formar i facilitar eines tecnològiques a les dones d’aquesta comunitat. Per aquest motiu s’ha fet una reorientació del projecte Dona i Energia.

Aspectes rellevants del 2021

A partir de l’afectació de la Covid-19, s’han realitzat algunes accions: activitats pedagògiques, de sensibilització, entrega de material a cada família per poder alleujar les mancances de recursos sanitaris i alimentaris. També s’han realitzat capacitacions per millorar els productes artesanals que elaboren.

Aspectes rellevants del 2020

Alguns dels eixos desenvolupats:

  • Aprenentatge de l’ús de les noves tecnologies. Per a l’execució del projecte es va formar un equip de comunicació que va actuar com a promotor en el territori per a la rèplica i aplicació d’eines, establint objectius comuns, creant habilitats de comunicació a través d’eines virtuals, fomentant un clima de confiança, entusiasme i l’aplicació de normes de treball.
  • Estudi preventiu sobre la situació sanitària. Es va realitzar un estudi de la comunitat El Mulero, així com donar formació sobre salut assistencial i/o preventiva i entrega de material específic enfront la Covid-19.
  • Facilitar materials tecnològics. Lliurament de materials per realitzar les comunicacions planificades i llums solars a la comunitat, per a la millora de la producció d’artesania.
  • Formació per a l’empoderament de les dones davant els seus negocis (artesania, elaboració de pa i altres cultius) sobre comptabilitat i orientacions per a les millores comercials.
  • Compromís comunitari pel desenvolupament de la gestió econòmica. Elaboració d’un document i signatura de compromís col·lectiu i individual (fons revolvent).

Previsions 2022

Donada la situació política i legislativa de Nicaragua, de moment no es poden fer previsions.