TUJERENG – GÀMBIA

Any d’inici: 2010

Any d’acabament: 2015

Inversió: 18.938,87€ + 3.000€ (incendi)

Beneficiaris: Dones de Tujereng (Gàmbia)

Cofinançadors: Fandema, Solidança

tujereng-gambia

A Gàmbia, les dones constitueixen el 58% de la població i la majoria d’elles, més del 70%, treballen en l’agricultura o en activitats de remuneració menor, i menys del 32% en activitats del sector privat. La divisió del treball segons gènere ha resultat una dificultat d’oportunitats per a les dones a causa de la seva contribució a l’economia no formal, sense remunerar (Women Empowerment and Gender Mainstreaming, UNDP, 2010). Tenen nivells educatius baixos, un 37% femení vs un 58,4% masculí, i una formació molt baixa que genera una limitada participació en els processos de presa de decisions. La majoria dels programes d’educació s’han centrat en l’educació primària, i no s’ha atès als programes d’alfabetització adulta.

La cooperació espanyola té com a objectiu la formació i educació a Gàmbia i com a col·lectiu prioritari, les dones. Tanmateix, no existeix cap projecte d’aquestes característiques a la zona. Si que hi ha projectes de formació i educatius per a col·lectius vulnerables, bàsicament joves, però no per a dones.

Fandema-Solidança és un projecte de cooperació al desenvolupament local, comunitari i sostenible econòmicament però sobretot ambientalment a Tujereng. S’adreça a les dones a través d’un centre de formació i ocupació, autogestionat mitjançant la venda de productes i serveis derivats dels tallers d’aprenentatge, vinculats al tèxtil (estampació, costura, confecció, artesania tèxtil …) i de la venda de roba de segona mà. Els beneficis de les activitats econòmiques reverteixen en el manteniment, gestió i funcionament del centre alhora que genera llocs de treball i millora la qualitat de vida de les beneficiàries, augmentant així les seves capacitats econòmiques i empoderament.

Durant aquesta anys Sant Just Solidari ha realitzat projectes de:
– Tallers de formació: alfabetització, anglès, informàtica i estampació.
– Formació de facilitadores al part i tallers de salut

També ha participat en el projecte “Una altra mirada” consistent en la recollida de material fotogràfic per a formar dones fotògrafes.

Al 2015 es dona per finalitzada la intervenció al centre de Fandema.