Comunitat agrícola Salinas

Any d’inici: 1997

Any d’acabament: 2011

Inversió: 19.298,55€

Beneficiaris: Població rural

Cofinançadors: Parròquia Sant Just i Pastor

salinas

Aquest projecte té dues vessants:

– Suport a la comunitat rural mitjançant ajuts específics (eines, llavors, animals…).

– Compra de terres per conrear que es cedeixen a la cooperativa d’agricultors per a la seva explotació agrària. Cada camperol té assignada una parcel•la de lloguer amb el compromís de cedir una part de la collita al CDI (Centre de Desenvolupament Infantil).

Els camperols han rebut formació per part de tècnics qualificats de Camoapa. El projecte ha funcionat irregularment en funció de la implicació del grup de camperols. S’han fet diferents intents per impulsar la seva dinàmica, però l’any 2011 es tanca definitivament el projecte i es venen les terres.