Adaptació i mitigació davant el canvi climàtic

Any d’inici: 2015

Any d’acabament: 2017

Inversió: 8.391,05€

Beneficiaris: 717 famílies (3.585 persones), petits productors mestissos i indígenes en situació de pobresa, amb terres inferiors a 3 Ha

Cofinançadors: Pan para el mundo (Alemanya), Broederlijk (Bèlgica), SCIAF (Escòcia), APN (Noruega)

canvi climatic

Projecte de 3 anys iniciat l’1 gener 2015 fruit d’un consorci entre Pan Para el Mundo, 5 organitzacions nicaragüenques i 4 internacionals, una d’elles SJS. Ha treballat periòdicament en coordinació amb el projecte Alianzas que executen SJS i ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) amb el que comparteixen objectius comuns. El cost total del projecte als 3 anys ha estat 828.000 €, SJS ha aportat 11.400 €.

L’execució s’ha fet a 6 departaments de Nicaragua (Carazo, Nueva Segovia, Matagalpa, Madriz, Estelí i Boaco). A Boaco, les actuacions han estat al Municipi de Camoapa (60 famílies) i les ha coordinat ADM amb el suport de SJS.

L’objectiu general ha estat l’enfortiment de la resiliència climàtica de les comunitats rurals al corredor sec de Nicaragua a través de l’adaptació al Canvi Climàtic i mesures de protecció com la mitigació del clima.

Els objectius específics durant els 3 anys del projecte han estat:

  • Adaptar-se al canvi climàtic. Les 60 famílies participants a Camoapa, han garantit la seva seguretat alimentària amb sistemes productius adaptats al canvi climàtic. Han incorporat la diversificació d’espècies que produeixen a les seves finques, com arbres fruiters, tubercles o hortalisses que són les principals fonts d’alimentació de les famílies i els ha permès vendre excedents per comprar aliments complementaris per resoldre necessitats bàsiques de les famílies. S’han fet obres de conservació dels sòls, de fonts d’aigües (a finques, escoles o esglésies), collites d’aigua o bancs de llavors amb bons resultats i reduint les pèrdues causades pel fenomen “el Niño”.
  • Mitigar els efectes del canvi climàtic. Les comunitats del projecte estan contribuint a la protecció del clima a través de mesures de mitigació a les seves àrees. S’ha treballat a àrees de regeneració natural, eliminació de les cremes a les finques, construcció de cuines i forns econòmics que fan baixar el consum de llenya i emissions de carboni, reforestació de parcel·les productives però també comunitàries o construint piles de recol·lecció d’aigües de sostres, reservoris o pous que són de vital importància pel consum humà i producció de les finques.
  • Enfortir les capacitats. Les comunitats han desenvolupat sistemes per la documentació i observació de dades rellevants per analitzar i avaluar el clima. S’han instal·lat 4 pluviòmetres a Camoapa, un a cada comarca. El 100 % de comunitats participants ja disposen de registres i dades de pluja. El consorci, ha elaborat un document anual sobre variables climàtiques (precipitacions i temperatures), i ha fet projeccions climàtiques locals fins 2025, base per prendre decisions productives.

Del total de 692 famílies participants al projecte, un 63 % són liderades per dones i ha permès la seva integració efectiva a la part productiva així com més implicació de parella i fills a les tasques productives, compartint decisions sobre l’ús dels recursos econòmics.

La valoració finalitzats els 3 anys de projecte és molt positiva. Hi ha millores als sistemes productius i alhora una feina de mitigació del canvi climàtic. La transformació de les finques ha activat l’economia camperola (alguns excedents a la producció s’han destinat a l’educació dels familiars i a millorar l’habitatge), ha generat canvis a la millora del microclima, disminució de la contaminació ambiental, els bancs de llavors asseguren cicles productius futurs, milloren la garantia de disposar d’aigua i les capacitacions es pretén siguin replicades entre camperols garantint el relleu generacional.

L’any 2018 està previst s’iniciï un nou projecte per 3 anys més (2018- 2020) que donarà continuïtat a la feina ja realitzada des de 2015 sobre canvi climàtic amb el títol “Estabilidad de los sistemas campesinos frente a la variabilidad y el cambio climático en Nicaragua”. Es treballarà a 19 municipis de Nicaragua, un és Camoapa i beneficiarà 1.737 famílies. El pressupost 2018- 2020 és de 2.067.000 €. SJS avala el projecte i participa a través del projecte Alianzas en activitats diverses però no farà aportació econòmica.