Ampliació i equipament biblioteca

Any d’inici: 1995

Any d’acabament: 2000

Inversió: 546,25€

Beneficiari: Població de Camoapa

Cofinançadors:

biblioteca

La biblioteca municipal “Hernán Robleto Huete” necessitava una línea telefònica per donar millor servei a la població. Sant Just Solidari va donar el suport econòmic necessari per a la instal•lació de la línea.

La nostra entitat també va col•laborar amb la dotació de material bibliogràfic, fonamentalment, literatura infantil. Amb l’execució d’aquest projecte es van beneficiar estudiants, lectors, investigadors i altres persones que n’utilitzaven els serveis de telefonia, fotocòpies i ordinadors.