Escola d’adults CEDA

Any d’inici: 1999

Any d’acabament: 2001

Inversió: 47.400,09€

Beneficiaris: Joves de Camoapa i població en general

Cofinançadors: MINED

ceda

L’aportació de Sant Just Solidari es destina a la construcció de l’edifici de l’Escola d’Adults en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Camoapa. S’hi han construït dos mòduls i unes escales d’accés.

Des de la seva inauguració es vénen realitzant diverses activitats de formació per a joves i adults.