Casa materna

Any d’inici: 2010

Any d’acabament: 2011

Inversió: 11.214,92€

Beneficiaris: Dones embarassades

Cofinançadors: Ministeri de Salut del Govern de Nicaragua (MINSA)

El projecte consisteix en l’adequació d’una part de les instal•lacions de l’antic Centre de Salut per tal d’ubicar-hi la Casa Materna.

Aquest nou espai pretén ampliar la capacitat i millorar les condicions d’assistència de les dones embarassades, facilitant l’atenció sanitària a les mares i als seus nadons durant les setmanes anteriors i posteriors al part.