Camps de treball

Any d’inici: 1993 (bianual)

Any d’acabament: 2005 (última edició)

Inversió: 17.459,69€

Beneficiaris: Joves de Sant Just Desvern i població de Camoapa

Cofinançadors:

brigadistes

Els camps de treball a la població de Camoapa es realitzen cada dos anys. Es forma una brigada de joves del poble de Sant Just Desvern per realitzar tasques relacionades amb els projectes que l’entitat està duent a terme.

L’objectiu general és la cooperació per al desenvolupament del poble de Camoapa. Com a objectius específics:

– Realitzar tasques dels projectes concrets.

– Establir relacions amb els ciutadans i joves de Camoapa.

– Sensibilitzar i apropar els joves de Sant Just a noves realitats socials.