Comunitat agrícola La Calamidad

Any d’inici: 1997

Any d’acabament: 2009

Inversió: 2.214€ + 2.370,04€ per al forn

Beneficiaris: Dones i població rural de La Calamidad

Cofinançadors:

Suport a un grup de dones de la comunitat rural per tal de potenciar el desenvolupament comunitari i rural.

Aquest suport es fa a través de la compra d’uns terrenys per tal que les dones puguin cultivar productes locals per al propi consum familiar i per a la seva venda. Una part de la producció es destina a l’alimentació del CDI. També es construeix una vivenda per garantir la vigilància permanent dels terrenys.

L’any 2008, es financia la construcció d’un forn per activar la participació del grup de dones. Donades les dificultats per organitzar-se i respondre als acords inicials, l’any 2009 es dóna per tancat el projecte.