Visions

Any d’inici: 2013

Any d’acabament:

Inversió: 5.149,80€

Beneficiaris: Població de Camoapa i zones d’influència

Cofinançadors: Fundació privada Ramon Martí i Bonet i Ministeri de Salut república de Nicaragua (MINSA)

visions

Al 2013 la FRMB (Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera) i SJS, representat per ASODHERMU la seva contrapart a Camoapa, van signar un conveni de col·laboració que al 2014 es va ampliar amb la signatura d’un altre conveni amb el MINSA (Ministeri de Salut de Nicaragua) per iniciar el projecte a Camoapa dins de a la branca mèdica d’oftalmologia.

L’objectiu general és millorar la salut de la població de Camoapa, específicament la relativa a la visió d’infants i adults.

Els objectius específics son en base a 3 eixos d’actuació:

  • Obertura d’una nova clínica oftalmològica dins l’hospital de Camoapa. Al juliol del 2015 va ser inaugurada. SJS va finançar l’adequació física de la clínica i FRMB la va equipar, des d’aleshores dos dies per setmana, un oftalmòleg del Ministeri de Salut passa consulta.
  • Obertura d’una òptica solidària a Camoapa. No hi ha cap òptica actualment i al 2016 es va fer la construcció de l’edifici. Les obres estan finalitzades.
  • Posada en marxa del servei quirúrgic d’oftalmologia a l’hospital de Camoapa. SJS ofereix la logística i els contactes institucionals i de la part tècnica i econòmica es fa càrrec la Fundació Ramón Martí Bonet contra la ceguera.

La clínica oftalmològica de l’hospital de Camoapa va seguir donant atenció dos dies per setmana l’any 2017, amb el Dr. Quiroz i una tècnica especialitzada. Hi va haver gran acceptació del servei per part de la població i es van coordinar per part del Ministeri de Salut el trasllat i operacions de pacients a l’hospital de referència a Managua.

Al 2017 estava previst l’enviament dels equips, la formació i l’obertura de lòptica solidària perquè la població de Camoapa pogués adquirir ulleres a baix cost fruit de la coordinació entre Òptics pel Món, FRMB, SJS i ASODHERMU. Problemes administratius amb la duana de Nicaragua van retardar l’enviament dels equips. Els equips adquirits per la FRMB estaven preparats per ser enviats així com el pla de formació per la fabricació d’ulleres i també està adaptat l’edifici (taller i botiga) on es preveia que comencés a funcionar el servei.

Servei quirúrgic d’oftalmologia. FRMB va valorar en coordinació amb el MINSA petites millores a fer a l’hospital en general (servei d’aigua) i al quiròfan en particular per poder fer operacions. Al 2017 es van fer les obres necessàries perquè l’hospital disposés d’un nou servei d’aigua directe que garantís el servei del vital líquid i que generava problemes d’abastiment al centre.

Previsions

  • Continuïtat al servei de visites a pacients a la clínica oftalmològica i coordinació amb la òptica solidària per remetre pacients d’escassos recursos amb necessitat d’ulleres.
  • Obertura de lòptica solidària.
  • Coordinar amb el Ministeri de Salut les millores a realitzar a l’actual quiròfan de l’Hospital de Camoapa, per poder fer cirurgies i iniciar els tràmits administratius per l’enviament dels equips al primer semestre de 2019. Un cop instal·lats els equips es realitzaran brigades semestrals de metges catalans de la FRMB, així com formació del personal del MINSA per tal que operin als pacients de forma autònoma.