SUPORT AL POBLE CUBÀ

Any d’inici: 2003

Any d’acabament: 2010

Inversió: 11.093,66€

Beneficiaris: Diferents col·lectius de l’illa de Cuba

Cofinançadors:

cuba

Entre els anys 2003 i 2010, des de la nostra organització s’han mantingut diferents accions a favor de col•lectius determinats de l’illa de Cuba amb els quals vam entrar en contacte en el viatge prospectiu de l’estiu del 2001.

Cal dir de bell antuvi que tots els contactes, enviaments, ajuts,… han de superar la burocràcia estatal. Això ha alentit el desenvolupament dels projectes i ha provocat un cert desànim en més d’un cas , a la Comissió que des de Sant Just Solidari ha treballat per dur a terme les accions solidàries.

Els programes principals que s’han desenvolupat en aquest període han estat els següents:

-Recollida i enviament de calçat (esportiu i d’altre) per al Club Popular Andarín Carvajal de l’Havana (2003).

-Promoció del grup de voluntaris de la “Teràpia del riure” de l’Hospital Infantil de la capital cubana; aportació de la dotació necessària (2004).

-Segon viatge social a Cuba i acompanyament a La Brigada de Joves de Sant Just que fou acollida pel Poder Popular Cubano (2006).

-Selecció de nova contrapart, la qual es concreta en l’ACPA (Asociación Cubana de Producción Animal).

-Estudi, reelaboració i aprovació del projecte “Protección de la biodiversidad natural en el coto genético de La Güira, en Pinar del Río” (2007). S’han realitzat:

. Tallers de capacitació tècnica per al personal de la finca en temes específics de les espècies, en noves alternatives de producció de proteïnes i en explotació de l’energia solar.

. Millora de les condicions de vida i de treball, eines, tancs d’aigua potable…