Atenció a discapacitats CRINC

Any d’inici: 2005

Any d’acabament: 2008

Inversió: 3.189,23€

Beneficiaris: Nens i nenes amb discapacitat que tot i estar escolaritzats no reben una atenció adequada, o bé no estan escolaritzats

Cofinançadors:

crinc

L’objectiu prioritari és donar una atenció educativa i assistencial als nens i nenes amb capacitats diferents.

Es constitueix una junta directiva coordinada per una doctora i un comitè de pares i mares.Hi ha una mestra responsable i un equip de voluntaris que li donen suport.

SJS intervé en la capacitació de mestres i en la dotació de material didàctic.