Atenció integral a l’adolescència FAIAC

Any d’inici: 2003

Any d’acabament: 2009

Inversió: 120.119,90€

Beneficiaris: Adolescents i joves de Camoapa i de les comunitats rurals

Cofinançadors: MINSA, FCCD

faiac edifici

L’objectiu general del projecte és incidir en la salut i la qualitat de vida de la població adolescent entre els 10 i 19 anys, subdividits en dos grups per edats (10 a 14 anys i 15 a 19 anys), amb finalitat educativa i per tant preventiva. S’han realitzat les següents activitats:

– Atenció sanitària a la població adolescent en general i particularment a les adolescents embarassades, víctimes de maltractament o en situació de risc.

– Informació i formació a la població escolar.

– Formació a professionals de la salut i a joves voluntaris.

– Informació i formació, mitjançant tallers, a les famílies dels adolescents.

El projecte ha estat liderat per una doctora del Centre de Salut de Camoapa, ajudada per dues promotores de joves.

S’ha construït un nou espai al costat de la Casa de la Mujer, “Espacio joven”, com a seu de les activitats i com a consulta mèdica per als adolescents. En les comunitats rurals, aquest espai s’ha habilitat en els centres de salut.

Amb la posta en marxa de l’Hospital, el projecte és absorbit pel Ministeri de Salut del Govern de Nicaragua, MINSA, si bé no amb les mateixes prestacions. També ha comptat amb el suport econòmic del Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, FCCD.